www.TOTALITA.cz

Pomník obětem kolektivizace
Praha 1, Těšnov

Místo pomníku je exponováno převážně vůči projíždějícím automobilistům nebo cestujícím tramvaje, chodci se téměř neobjevují na straně k silnici, ze strany obou parkovišť je rovněž ztížený pohled vzhledem k převýšení terénu nad úroveň očí diváka, nejedná se tedy o architektonicko-urbánní prostor, v němž lze využít možného bližšího kontaktu diváka s plastikou. Rozhodl jsem se tedy pro rozměrné a vizuálně dominantní pojetí sochy, přičemž nechci opustit intimitu jejího výrazu.


Obsahově se zaměřuji na vyjádření symboliky útisku v kontrastu s životodárnou silou, která se prosadí navzdory své zdánlivé subtilnosti. Chtěl jsem touto metaforou rašících obilných klasů obehnaných ostnatým drátem, akcentovat nejen vytržení z kořenů, které jakékoliv násilí způsobuje obecně, ale i sílu rolníků, která spočívá, mimo jiné, v jejich vztahu k půdě.


Jiří Plieštik


Autorem pomníku, která je umístěn poblíž budovy ministerstva zemědělství v Praze na Tišnově, je akademický sochař Jiří Plieštik (* 28. června 1956 Nové Město na Moravě). Vytvořil rozměrné dílo, které využívá prostou symboliku a současně si udržuje jistou intimitu. Základem pomníku je symbol představující trs rašícího osení spoutaného ostnatým drátem.Pomník je věnován všem obětem kolektivizace v Československu, tedy radikální proměny venkova, kterou prosadila vládnoucí Komunistická strana Československa podle sovětského vzoru v letech 1948 až 1960. Mezi její tragické důsledky patřilo vedle jiného rozrušení historických, sociálních a kulturních vazeb venkovského prostředí, které se nejviditelněji projevilo takřka úplnou likvidací selského stavu.Pomník vznikl z iniciativy Valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR, která vyzvala k jeho vybudování v červnu 2001. Vybudován byl za pomoci veřejné sbírky, která byla na tento účel vypsána. Na bankovním účtu se sešlo přes 1,3 miliónu korun od 717 osob. Vybrané prostředky byly použity pro umělecký návrh autora a na vznik a instalaci díla. Na akci se významně podílel Magistrát hlavního města Prahy, který zajistil potřebnou úpravu pozemku pro důstojné umístění pomníku.

Pomník byl slavnostně odhalen v neděli 23. května 2004 ve 13. hodin. Zúčastnila se ho nejen řada významných představitelů pravicového politického spektra, poslanců, zástupců zájmových sdružení soukromých zemědělců i široké nezemědělské veřejnosti, ale především mnozí postižení sedláci a jejich rodiny.Text na pamětní desce:
"Tam ořem, sejem, hyneme,
však pýchy dalecí
přec starší jsme a budeme
než rody knížecí!"


Selské písně - Josef V. Sládek
Ukazuje se, že takovéto memento je bezesporu nutné, protože snahu o relativizaci a zapomenutí bolševické zvůle můžeme sledovat prakticky na každém kroku. Jsou-li i dnes na ministerských postech bývalí komunisté, visí-li v kabinetu současného ministra zemědělství portréty jeho předchůdců právě z doby, v níž se děla největší kolektivizační zvěrstva, jsou pomník i tato publikace nanejvýš potřebnými.


Z projevu předsedy ASZ
Stanislava Němce
při odhalení pomníkusouvisející texty:

Kolektivizace


Osobní stránka Jiřího Plieštika

Galerie Brno

Asociace soukromého zemědělství (pomník obětem kolektivizace)

pomníky - úvodní strana


autor textu: Petr Blažek

fotografie na stránce: Asociace soukromého zemědělství

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.