www.TOTALITA.cz

další vyšetřování

 

"Zavázali mi mokrý hadr kolem očí a začali mlátit. Jeden den, druhý den. Mezitím byly ve dne v noci výslechy. Ano, po něklika dnech jsem podepsal všechno, co napsali.


Měl jsem v té době pětapůlletého syna a když jsem byl převezen (z Bartolomějské) do Ruzyně, každý výslech začínal slovy: "Vaše dítě je dítětem oběšence"".


JUDr. Bedřich Hostička

 


koordinace činnosti s bývalými členy vedení

Cílem dalšího vyšetřování bylo zmapovat činnost tzv. "šestky"


Dr. Horáková byla spolu s Dr. Nestávalem v čele šestičlenné skupiny, která byla pověřena různými úkoly většinou organizačního charakteru. Ve spojení s touto skupinou byly stovky dalších spolehlivých lidí. Bohužel také několik nasazených spolupracovníků StB.


Vyšetřovatelé zjišťovali způsob napojení těchto lidí na členy bývalého vedení strany, kteří byli tou dobou již v emigraci (Zenkl, Pelantová, Ripka, Heidrich).


Toto spojení opravdu existovalo. Pomocí něho bylo zahraničí informováno o situaci doma a mělo také možnost vyslovit své názory na činnost na další postup.schůzky členů šestky

Za dobu existence tzv. "šestky" se uskutečnilo několik schůzek jejích členů na různých místech Ať již se jednalo o byt nebo zákristii kostela. Na těchto schůzkách byly také probírány možnosti dalšího směru mezinárodního vývoje, které by mohly znamenat změnu státního zřízení v republice.


Za možné varianty byl uvažován ozbrojený konflikt mezi Východem a Západem, vyřešení napětí mezi národy politickým nebo hospodářským tlakem na SSSR nebo změna režimu vnitřními silami.


I když nebyly jednotlivé varianty aktuální, bylo cílem členů šestky působit v jednotlivých krajích tak, aby byli jim dostatečně známí členové ČSNS připraveni v případě potřeby pomoci.


schůzka ve Vinoři

Na podzim 1948 iniciovala Dr. Horáková schůzku zástupců bývalých nekomunistických stran s cílem koordinace postupu při akcích, které by měly směřovat ke změně řežimu.


Schůzky se zúčastnili Dr. Peška (ČSSD),Dr. Nestával (ČSNS), Vojta Beneš (ČSSD) a Dr. Jandečka (ČSL).


Mimo Vojty Beneše, který stačil emigrovat, byli všichni účastníci této schůzky v různých procesech odsouzeni k trestům ztráty svobody.


Během schůzky nedošlo během ní k žádné dohodě o dalším postupu a zkončila neúspěchem. Přesto se stala jedním z hlavních tématů procesu.závěr vyšetřování

Vyšetřovatelé získali informace o všech těchto akcích mučením a brutálními výslechy zatčených nebo díky konfidentům.


Otázky pokládané na jaře 1950 již mohou proto být konkrétní, žádající jasnou odpověď. Již obsahují slova jako špionáž, spiknutí zločinná činnost apod.


Karlu Švábovi se stoprocentně podařil jeho původní záměr. Našel nepřítele mimo komunistickou stranu.
A navíc v hned několika stranách.


Velký (inscenovaný) proces tedy může začít a československým komunistům se tak konečně aspoň částečně podaří smazat dluh, který mají v oblasti hledání třídního nepřítele.Na závěr je nutno dodat, že Dr. Horáková během celého vyšetřování vypověděla pouze o těch skutečnostech, o kterých byla přesvědčena, že jsou již vyšetřovatelům známé. Její pocit zodpovědnosti za kolegy ji velel vzít vždy maximální míru zodpovědnosti na sebe. A nikdy se nesklonila.


Český národ neměl ve své historii mnoho takových žen.

(předchozí část)

[vk], [24]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.