www.TOTALITA.cz

Tragédie v Koubalově Lhotě
průběh soudu - 3 tresty smrti za 2 dny

Státní soud proběhl 8. a 9. března 1951 v Milevsku.

Senát Státního soudu řídil předseda Dr.Novák (předseda senátu v procesu proti Rudolfu Slánském a spol.). Státní prokuraturu zastupovali JUDr. Čížek (asistoval při vyšetřování faráře Toufara v Kartouzích - Valdicích) a JUDr. Matušínská.


Přelíčení se konalo v milevské sokolovně, do které bylo vpuštěno asi 600 osob. Vstupenky rozděloval OV-KSČ v Milevsku.


8. března 1951:

Se konaly výslechy obžalovaných a výpovědi svědků. Alois Lacina a Karel Máša se před soudem plně doznali, naopak Václav Junek vše popřel.


9. března 1951:

Toho dne nejprve hovořili oba státní prokurátoři, poté následovaly řeči jednotlivých obhájců a poté se odebral k poradě.

9. března 1951 - vynesení rozsudku:

Rozsudek byl vynesen v 11.20hod: Václav Junek, Alois Lacina a Karel Máša byli za velezradu a vraždu odsouzeni k trestu smrti, dále k propadnutí celého jejich jmění a ke ztrátě občanských práv na dobu deseti let.


Všichni odsouzení si vyžádali písemné doručení rozsudku a ihned se odvolali. Na žádost prokurátora Čížka byli odsouzení ihned eskortováni do věznice na Pankráci.


JUDr.Čížek se měl vyjádřit rovněž v tom smyslu, že odvolání odsouzených je bezpředmětné a pravděpodobně 14.března bude trest vykonán.14. března 1951 (odvolací soud):

Se navzdory tomuto vyjádření konalo odvolací řízení u Nejvyššího soudu v Praze. Ten potvrdil rozsudek Státního soudu a všechna odvolání zamítl.


Bylo řečeno, že každý proces měl svou vnitřní logiku, motiv a záměr. Zde do popředí vystoupil jeden z těch nejběžnějších: Představit Junka, Lacinu a Mášu jako nebezpečné vrahy, kteří se nezastaví před ničím, jsou pro svou touhu po moci schopni zabít předsedu MNV, člena KSČ, jenž se celou svou osobností stavěl za socializaci vesnice, za vznik JZD a který veřejně upozorňoval na prohřešky vesnických boháčů. Logicky tedy následovaly tři absolutní tresty.


To vše mělo za cíl vyvolat i veliký ohlas v kraji, zastrašit jeho obyvatele a přinutit je k aktivní účasti v procesu kolektivizace. Z velké části se záměr podařil.


Otázka viny či neviny byla až na druhém místě. 15.3.1951 sdělilo ministerstvo spravedlnosti, že žádosti o milost prezident republiky nevyhověl. Rozsudek byl vykonán 16.března 1951 po páté hodině ranní v pořadí Máša, Lacina a Junek.


související texty:

úvodní část

průběh soudu

pozdější prošetřování případuseznam popravených

Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Tomáš Bursík


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.