www.TOTALITA.cz

Tragédie v Koubalově Lhotě
pozdější prošetřování případu

v roce 1965:

V říjnu roku 1965 při přešetřování případu došel Nejvyšší soud k k následujícímu závěru:


"(…) Zjištěné skutečnosti svědčící o neobjektivním, nedůsledném a nezákonném postupu orgánů bezpečnosti při vyšetřování této věci, stejně jako výpovědi svědků slyšených jak ve vyšetřování, tak u hlavního líčení v obnoveném řízení a prokazujících obžalovaným po dobu spáchání vraždy Vladimíra Mandíka alibi, činí doznání obžalovaných, které je jediným důkazem o jejich vině, natolik nespolehlivý, že jen na jeho podkladě nelze odpovědně učinit závěr, že se vraždy dopustili obžalovaní Junek, Lacina a Máša.


Vzhledem k tomu, že jiné důkazy nebyly zjištěny provedeny, nelze vůbec míti za prokázáno, že vraždu spáchali obžalovaní, a proto je nutno obžaloby zprostit."


Junek, Lacina a Máša tedy byli zbaveni viny. Soud žádné nové důkazy neobjevil.


po roce 1989:

Možnost znovu otevřít celý případ přišla až s rokem 1989. Pobočka Konfederace politických vězňů v Příbrami podala žádost o prošetření a současně zjištění skutečného vraha předsedy MNV Mandíka nebo alespoň popření účasti Junka, Laciny a Máši na této vraždě Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV).


Ten šetřením dospěl k tomuto závěru:

"Vzhledem k tomu, že vyšetřování, důkazná řízení a jednání soudních orgánů bylo vedeno neodpovědně a povrchně, je vyloučeno po více než čtyřiceti letech stanovit skutečného pachatele. (…) V současné době nelze ze spisových materiálů, výpovědi svědků, nalézt žádné konkrétní důkazy či průkazné skutečnosti s naprostou jistotou určující pachatele."


Podle názoru ÚDV nejpravděpodobnější možností se jeví, že vraždu skutečně spáchali Junek, Lacina a Máša. Důvodem byla zřejmě rivalita až nenávist a záměr obsadit poslední funkci v obci, tj. předsedu MNV, V. Junkem.související texty:

úvodní část

průběh soudu

pozdější prošetřování případuseznam popravených

Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Tomáš Bursík


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.