www.TOTALITA.cz

Proces s Heliodorem Píkou
První poúnorová justiční vražda

Vyjádření podplukovníka JUDr. Vladimíra Janouška, prokurátora v obnoveném soudním řízení v roce 1968,
který rozsudkem z 13.12.1968 zprostil generála Píku všech obvinění:

(zveřejněno v Mladé frontě 1.2.1969):


"U procesu s generálem Píkou před Státním soudem v roce 1949 překvapí každého právníka především hrubé porušování základních zásad trestního procesu. Především při provádění důkazů. Proč byly v tomto řízení - zejména šlo-li o hrdelní trestní věc - porušeny tak hrubě zásady ústnosti o bezprostřednosti dokazování před soudem? Proč například svědkové, jako Patrus a Ing. Luskač, tak důležití svědkové z hlediska obžaloby, nebyli slyšení přímo při hlavním líčeni? Podotýkám, že v této věci nebyl u hlavního líčení slyšen ani jeden svědek, což musí každého právníka, chce-li se za právníka opravdu pokládat, doslova šokovat! Proč se JUDr. Vaš jako prokurátor v zájmu zjištění objektivní pravdy nepřipojil k návrhům obhajoby v tom směru, aby soud vyslechl navrhované svědky? Proč státní soud těmto návrhům obhajoby nevyhověl? Proč JUDr. Vaš bez sebemenších výhrad uvěřil i falzifikátům, které byly vyrobeny v Reicinově 5. oddělení, když tyto "dokumenty" neměly zákonem stanovené procesní náležitosti? Proč těmto falzifikátům uvěřil soud? Proč se vůbec celé řízení v této trestní věci před Státním soudem vyznačuje krajní jednostranností a doslova zavilou zaujatostí, dříve tak nebývalou v našich právních institucích? Proč se najednou u našeho československého soudu objevuje taková negace zásad demokratického trestního procesu o právní kultury vůbec?


Dnes ještě není možné na všechny tyto otázky odpovědět. Je však na místě takové otázky klást. Zejména když je známo, že proces s generálem Píkou stojí zřejmě jako prvý v řadě nezákonných politických procesů let padesátých a počátku šedesátých. Přesto možno závěrem říci, že při důsledném respektováni zásad demokratického trestního procesu, které se u nás vcelku vžily, zejména v podmínkách buržoazně demokratické první republiky, nemohl soud dospět k závěru, že je bezpečně prokázáno, že generál Píka spáchal skutky za vinu mu kladené. Bylo v moci JUDr. Vaše - mluvím o něm proto, že trestní věc generála Píky i podle jeho vlastních slov byla téměř jeho výhradní záležitostí v průběhu celého přípravného řízení i při zastupování před soudem - bylo v moci i senátu Státního soudu dobrat se i tehdy objektivní pravdy. To ovšem vždy, v jakékoliv době, předpokládá úctu k faktům."související texty:

proces s Heliodorem Píkou

dopis na rozloučenou

vyjádření prokurátora v obnoveném soudním řízení v roce 1968
Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: 91


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.