www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
Hledání československého Rajka - Vladimír Clementis

Nad Clementisem se mraky začaly stahovat na podzim 1949. Téměř všichni uvěznění funkcionáři KSČ byli na něj vyslýcháni. V lednu 1950 sovětští poradci zaslali vedoucím představitelům KSČ zprávu, v níž jednoznačně předpokládali, že bude československým Rajkem.Špatně zapsán v Moskvě

Clementis nebyl v Moskvě dobře zapsán už od roku 1939, kdy jako jediný československý komunistický poslanec a vedoucí stranický funkcionář na Slovensku pochyboval o správnosti sovětské zahraniční politiky. Byl tehdy ve francouzském exilu a zastával negativní postoj k sovětsko-německému paktu a k sovětsko-finské válce.


Jeho názory se donesly do Moskvy a moskevské exilové vedení KSČ muselo proti Clementisovi zakročit - byl vyloučen z KSČ. Po válce se ovšem stal státním tajemníkem na ministerstvu zahraničních věcí a byl znovu přijat do KSČ.Odvolán a přeřazen

Dne 13. března 1950 předložil tajemník pro kádrovou práci Ladislav Kopřiva předsednictvu ÚV KSČ informaci, v níž byl Clementis kritizován za nedostatečnou očistu ministerstva zahraničí od reakce a kladen mu za vinu "buržoazní nacionalismus" a nepřátelský postoj k SSSR.


Předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo o okamžitém Clementisově odvolání z funkce ministra zahraničních věcí. Byl přeřazen na jinou práci, aby prokázal, že s KSČ smýšlí dobře a poctivě. Předsednictvo mu uložilo vypracovat písemnou sebekritiku o své činnosti za války v emigraci a o činnosti státního tajemníka a ministra.


Na druhý den, 14. března, bylo do Prahy svoláno předsednictvo ÚV KSS. Zákrok proti Clementisovi slovenským soudruhům zdůvodnil Rudolf Slánský. Slovenští soudruzi s tímto řešením souhlasili a hned přidávali další argumenty pro oprávněnost jeho odvolání. Clementise se zastal pouze Gustáv Husák (později vyšetřovaný v případu buržoazního nacionalismu).


Po odchodu z ministerstva pracoval Clementis jako úředník Národní banky. Žil pod stálým dohledem StB. Žádný z jeho přátel se ho nezastal, zůstal izolován.


Od konce března 1950 vše nasvědčovalo, že se "případ Clementis" vyvíjí k monstrprocesu.
Buržoazní nacionalismus

Od dubna 1950 se do centra pozornosti dostal tzv. slovenský buržoazní nacionalismus. Klíčovou událostí se stalo zasedání předsednictva ÚV KSS 3. dubna 1950. O tři dny později se sešel ústřední výbor KSS, kde došlo k útokům na Gustáva Husáka a Ladislava Novomeského. Měl to být začátek velké kampaně proti buržoaznímu nacionalismu.


Nižší složky KSS dostaly pokyn, aby v tomto duchu vedly předsjezdovou diskusi a chystané krajské konference. Koncem dubna 1950 byli na zasedání ÚV KSS Husák a Novomeský odvoláni z funkcí. Provedli sebekritiku a souhlasili i s těmi největšími a lživými výmysly.


Nakonec se cesta vedoucí k monstrprocesu s buržoazními nacionalisty zastavila. Šlo o příliš lokální - tedy jen slovenský - problém. Chystaný monstrproces by tak zaostal za mezinárodním významem Rajkova procesu.Výměna poradců

Na jaře 1950 byli sovětští poradci vyměněni, protože nevykazovali očekávané výsledky. Československý proces s vysokými funkcionáři KSČ nebyl na obzoru, což ve srovnání s rychlou přípravou Rajkova i Kostovova procesu bylo neúnosné.


Noví poradci měli odlišné poslání a postavení. Nepřišli na konkrétní proces, ale coby experti do Státní bezpečnosti. Působilo jich tam 20 a vedl je vrchní poradce Vladimír Bojarskij, který se stal hlavním poradcem ministra vnitra a nejvyššího vedení KSČ.Nový velitel StB

V březnu 1950 byl odvolán velitel Státní bezpečnosti Jindřich Veselý. Nahradil ho Osvald Závodský (popravený ve vykonstruovaném procesu v roce 1954).Ministerstvo národní bezpečnosti

V květnu 1950 rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ o zřízení Ministerstva národní bezpečnosti v čele s Ladislavem Kopřivou. Náměstkem se stal Karel Šváb, kterému nadále podléhalo vyhledávání nepřátel v KSČ, zároveň si uchoval určitý monopol na pravidelné styky sovětskými poradci.

související texty:

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


hledání československého Rajka:

Gejza Pavlík

Sovětští poradci

Vladimír Clementis

Otto Šling

Marie Švermová

Interbrigadisté


příprava procesu:

Koncepce protistranického spiknutí

Hlavní obžalovaný Rudolf Slánský

Vyšetřování Rudolfa Slánského

Výslechy

Příprava monstrprocesu na plné obrátky


vlastní proces:

Složení senátu

Průběh vlastního procesu

Výroky obviněných


některé souvislosti:

Důsledky procesu

Slánský a procesy

Otázky kolem procesu


Mezinárodní souvislosti

Politické procesy v sovětských satelitech


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.