www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
Hledání československého Rajka - Marie Švermová

Předsednictvo ÚV KSČ 14. prosince 1950 projednávalo Gottwaldovu informaci o "Šlingově případu". Členové předsednictva schválili jeho návrh, aby Marie Švermová odešla na dovolenou, aby tak až do příštího zasedání ústředního výboru nevykonávala funkce a neúčastnila se schůzí stranických orgánů. Několik dnů před zmíněným zasedáním jí Gottwald doporučoval, aby o Šlingovi všechno řekla.


Obviňovat Marii Švermovou bylo těžké. Jako vdova po tehdy adorovaném národním hrdinovi Janu Švermovi, byla ve straně velmi populární. Byla tajemnicí ÚV KSČ a členkou předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ.Stranické šetření

Záhy začalo její stranické šetření a 22. ledna 1951 vytvořilo předsednictvo ÚV KSČ zvláštní komisi, která měla prozkoumat "politické otázky kolem Švermové". Ještě před ustanovením této komise se vyšetřování ujal její budoucí člen Bruno Köhler. Z odpovědí násilím vynucených na Šlingovi formuloval otázky pro Švermovou a z jejích odpovědí sestavoval zpět otázky pro Šlinga.

Uvěřila ve Šlingovu vinu

V prosinci 1950 Švermová uvěřila ve Šlingovu nepřátelskou činnost a napsala Gottwaldovi dopis, kde se vyznala, že se jí stále "jasněji ukazuje, o jaké úklady proti republice a straně šlo" a proto "tím tíživější je i moje vina."Odmítla být zločincem

V lednu 1951 se vyšetřovatelům doznala k politickým chybám, ale odmítla, aby z ní udělali zločince. 26. ledna Gottwaldovi sdělila, že neměla o Šlingových zločinech potuchy a přiznala politické chyby. Zvláštní komise ale nechtěla přiznání k politickým chybám, chtěla zločiny.


29. ledna 1951 předsednictvo ÚV KSČ oznámilo členům ústředního výboru, že Marie Švermová nic nepřiznává a chrání agenta a zrádce Šlinga. A rozhodlo o její internaci. V ní byla pod dozorem StB až do zasedání ÚV KSČ 21. února 1951. V době internace ji členové zvláštní komise dvakrát navštívili a naléhali na ni, aby se přiznala.


Zápas Marie Švermové o svůj osud a její snaha pochopit, o co jde a hájit se na základě rozumu a faktů - to všechno bylo marné. V té době už StB dotvořila koncepci spiknutí v KSČ, v níž ji přisoudila důležitou a vůdčí roli.související texty:

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


hledání československého Rajka:

Gejza Pavlík

Sovětští poradci

Vladimír Clementis

Otto Šling

Marie Švermová

Interbrigadisté


příprava procesu:

Koncepce protistranického spiknutí

Hlavní obžalovaný Rudolf Slánský

Vyšetřování Rudolfa Slánského

Výslechy

Příprava monstrprocesu na plné obrátky


vlastní proces:

Složení senátu

Průběh vlastního procesu

Výroky obviněných


některé souvislosti:

Důsledky procesu

Slánský a procesy

Otázky kolem procesu


Mezinárodní souvislosti

Politické procesy v sovětských satelitech


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.