www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
Výroky obviněných

Řekli k navrženému trestu:

Rudolf Slánský:
"Nezasluhuji si jiný konec svého zločinného života, než konec, který navrhuje státní prokurátor."

Bedřich Geminder:
"Jsem si vědom toho, že i nejpřísnějším trestem, který bude vždy spravedlivý, nemohu již osobně nahradit a napravit veliké škody, které jsem způsobil."

Ludvík Frejka:
"Provinil jsem se tak těžce, že už předem přijímám jakýkoli rozsudek soudu jako spravedlivý trest z rukou československého pracujícího lidu."

Josef Frank:
"Prosím Státní soud, aby hloubku a rozsah mé viny přísně posoudil a vynesl přísný a tvrdý trest."

Vladimír Clementis:
"Proto též výrok o trestu, který vynese soud národa nad mou činností, i když bude nejtvrdší, může být jen trestem spravedlivým."

Bedřich Reicin:
"Jsem si vědom toho, že za tyto mé zločiny zasluhuji nejpřísnější trest."

Karel Šváb:
"Prosím proto Státní soud, aby co nejpřísněji a nejtvrději posuzoval a odsoudil mou zradu."

Artur London:
"Vím, že vynesený rozsudek bude spravedlivý."

Evžen Löbl:
"Jsem si vědom toho, že zasluhuji přísný a spravedlivý trest."

Rudolf Margolius:
"Nemohu než žádat nejpřísnější potrestání."

Otto Šling:
"Právem je mnou opovrhováno a zasluhuji nejvyšší a nejtvrdší trest."

André Simone:
"Proto prosím soud o trest nejpřísnější."související texty:

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


hledání československého Rajka:

Gejza Pavlík

Sovětští poradci

Vladimír Clementis

Otto Šling

Marie Švermová

Interbrigadisté


příprava procesu:

Koncepce protistranického spiknutí

Hlavní obžalovaný Rudolf Slánský

Vyšetřování Rudolfa Slánského

Výslechy

Příprava monstrprocesu na plné obrátky


vlastní proces:

Složení senátu

Průběh vlastního procesu

Výroky obviněných


některé souvislosti:

Důsledky procesu

Slánský a procesy

Otázky kolem procesu


Mezinárodní souvislosti

Politické procesy v sovětských satelitech


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.