www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
Důsledky procesu

Proces skončil, ale jeho společenské důsledky nikoliv. Během následující politické čistky byly postiženy stovky funkcionářů KSČ, a mnoho z nich mělo židovský původ.


Monstproces zasel v zemi atmosféru strachu a nedůvěry vůči všem, protože se ukázalo, že před StB se neubrání ani tak vysoce postavený člověk, jakým byl bývalý generální tajemník komunistické strany. Ministři a funkcionáři žádali o vyslání dalších sovětských poradců, protože se báli, aby nedopadli jako Rudolf Slánský.Rozbor záškodnické činnosti

Vláda na základě usnesení politbyra KSČ uložila všem ministerstvům a ústředním úřadům, aby vypracovaly rozbor "záškodnické činnosti Slánského centra" a odstranily její důsledky. Po nějakou dobu tak všechny chyby a přehmaty vyplývající z politiky KSČ nebo z rozhodování konkrétních funkcionářů byly sváděny na řádění "Slánského bandy".


Za zachránce KSČ byl obecně považován Gottwald, který zrádce odhalil.Politická tečka

Ve dnech 16. až 18. prosince 1952 proběhla celostátní konference KSČ. Na ní Gottwald hovořil o velikém vítězství socialismu a vyvozoval politická poučení z odhalení a odsouzení spiklenců.


Politický sekretariát 7. dubna 1953 schválil na základě dřívější Gottwaldovy iniciativy návrh usnesení o "Ubytování, pracovním zařazení a práci s nejbližšími příbuznými odsouzených zločinců protistátního centra".


 • Nejbližší členové rodin odsouzených byli vystěhováni do jiných okresů. K ubytování si směli vzít sebou jen nejnutnější bytové zařízení a svršky.


 • Vysídlení dospělí příslušníci rodin byli v těchto okresech zaměstnáni v malých závodech lehkého průmyslu, v zemědělství a v domácích pracích.


 • Vysídlenci byli pod stálou kontrolou Ministerstva národní bezpečnosti.


 • Nejbližším příbuzným odsouzených bylo zrušeno členství v KSČ.

Následné procesy

Od počátku roku 1953 více než rok probíhaly následné procesy. Byly koncipovány jako součást či odnože spikleneckého centra v Bezpečnosti, armádě, stranickém aparátu, ekonomice, na ministerstvu zahraničí a na Slovensku. Jejich oběťmi se stali ve velkém počtu komunističtí funkcionáři.Odměny za proces

Politický sekretariát 17. února 1953 schválil návrhy na vyznamenání pracovníků StB. 14 jich dostalo Řád republiky - mezi nimi vyšetřovatelé Bohumil Doubek, Karel Košťál, Jan Musil a Milan Moučka. Řád práce obdrželo dalších 6 pracovníků StB a vyznamenání Za statečnost 47 osob. Doubek byl povýšen na podplukovníka, Košťál a Musil na majora.


Ohodnoceni byli i finančně. Doubek, Košťál a Kohoutek obdrželi odměnu 30 tisíc korun, dalších 60 pracovníků StB dostalo odměny ve výši 8 až 15 tisíc korun.Kniha z procesu

Politický sekretariát KSČ rozhodl vydat publikaci o procesu v osmi jazycích. Ministerstvo spravedlnosti ji vydalo v roce 1953. Kniha s úplným soudním zápisem procesu v počtu 754.000 výtisků má 548 stran.Rehabilitace

V roce 1963 byli všichni obžalovaní stranicky i soudně rehabilitováni. Tajně! Teprve až v roce 1968 se tuto skutečnost dozvěděla československá veřejnost.


Prezident Ludvík Svoboda udělil 1. května 1968 několika obžalovaným řády:


 • Vladimír Clementis - Hrdina ČSSR, in memoriam
 • Josef Frank - Hrdina ČSSR, in memoriam
 • Ludvík Frejka - Řád republiky, in memoriam
 • Vavro Hajdů - Řád republiky
 • Artur London - Řád republiky
 • Rudolf Margolius - Řád republiky, in memoriam
 • André Simone - Řád republiky, in memoriam
 • Bedřich Geminder - Řád práce, in memoriam
 • Evžen Löbl - Řád práce


související texty:

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


hledání československého Rajka:

Gejza Pavlík

Sovětští poradci

Vladimír Clementis

Otto Šling

Marie Švermová

Interbrigadisté


příprava procesu:

Koncepce protistranického spiknutí

Hlavní obžalovaný Rudolf Slánský

Vyšetřování Rudolfa Slánského

Výslechy

Příprava monstrprocesu na plné obrátky


vlastní proces:

Složení senátu

Průběh vlastního procesu

Výroky obviněných


některé souvislosti:

Důsledky procesu

Slánský a procesy

Otázky kolem procesu


Mezinárodní souvislosti

Politické procesy v sovětských satelitech


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 169

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.
Odkazy: Hledání československého Rajka (kap. 2)