www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
Otázky kolem procesu

Jaké motivy vedly aktéry Slánského monstroprocesu k tomu, aby přijali roli spoluúčastníka na politických vraždách? Všichni obžalovaní vypovídali, že plnili přání a příkazy strany, že chtěli sloužit straně. A téměř všichni, kromě obětí, říkali, že věřili žalobě i výpovědím, že neměli důvod nevěřit, když se obžalovaní ke všemu přiznávali.


Oběti monstroprocesu uváděly v posledních dopisech i při rozhovorech s vyšetřovateli tři motivy svého rozhodnutí převzít a splnit předepsanou roli. Předně to byl strach z fyzického a psychického násilí a posléze poznání, že obrana je neúčinná. Domnívali se, že si doznáním zachrání život a zmírní utrpení své i svých rodin. A nakonec, strana požadovala jejich doznání v zájmu vítězství socialismu.


Monstrproces se však vyvíjel jinak, než oběti předpokládali. Právě ti, kteří poslušně plnili její rozkazy a přání a v jejím zájmu se přiznávali k nejhorším a neexistujícím zločinům, poslalo stranické vedení na popraviště.


Ti, kteří odmítli splnit rozkaz jejího vedení si aspoň zachránili život. Poslušní a věrní pod šibenicí marně čekali na milost za odměnu. Ale i ti, co popraveni nebyli a byli dlouhá léta ve věznicích, těžce docházeli k pochopení, co se stalo a čemu věřili. Dlouho věřili ve spravedlivost svých vrahů Klementa Gottwalda a Josifa Stalina.Gottwaldova odpovědnost

Za výrobu monstrprocesů a politické vraždy největší odpovědnost nese předseda KSČ a prezident republiky Klement Gottwald. Podle svědectví jeho sekretářky věřil všem výpovědím. Věřil, že sovětští poradci mají zprávy, které neznáme, že mají zprávy ještě z Komunistické internacionály, takže byl přesvědčen o naprosté správnosti obvinění.

Gottwald také musel vědět, že v procesu byla za trestný čin označována rozhodnutí a akce, které sám schválil nebo o nich alespoň věděl. Protože dostával zprávy o průběhu vyšetřování a výslechové protokoly, znal podrobnosti o vyšetřovacích metodách. Je nepravděpodobné, že by tak zkušený politik uvěřil v pravdivost takových lží a polopravd.


Gottwald věděl, že za výrobou procesu stojí sovětští poradci a jejich prostřednictvím Stalinovy zájmy. A jemu nechtěl odporovat, aby se sám nestal obětí. Proto se poslušně zapojil do mechanismu výroby monstroprocesu. A jakmile převzal vůdčí roli v tomto mechanismu, musel se i podřídit regulím chodu. Patřila k nim potřeba ukázat spiklence v nejhrůznějších barvách, jako vyvrhely. Vymýšlely a přisuzovaly se jim nejotřesnější zločiny.


Gottwald měl strach a chtěl se zachránit. Jeho obavy zvyšovala jeho vědomost, že i o něho Moskva projevuje zájem. Odhalil například ve svém bytě odposlouchávací zařízení a domníval se, že končí v sovětské centrále bezpečnosti. Také věděl, že ve svém okolí má několik agentů sovětské bezpečnosti.


Mohl mnoha věcem zabránit. Měl k tomu potřebnou autoritu doma i v Moskvě. Ale vůči Stalinovi se choval jako slaboch. A tak nejenže pro lidi, kteří byli často jeho dlouholetými přáteli nebo spolupracovníky, nic neudělal, ale ještě se na jejich vraždě či odsouzení vědomě a aktivně podílel. I ostatní členové politického vedení KSČ se řídili stejnými motivy, navíc měli se Slánským mocenské spory.související texty:

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


hledání československého Rajka:

Gejza Pavlík

Sovětští poradci

Vladimír Clementis

Otto Šling

Marie Švermová

Interbrigadisté


příprava procesu:

Koncepce protistranického spiknutí

Hlavní obžalovaný Rudolf Slánský

Vyšetřování Rudolfa Slánského

Výslechy

Příprava monstrprocesu na plné obrátky


vlastní proces:

Složení senátu

Průběh vlastního procesu

Výroky obviněných


některé souvislosti:

Důsledky procesu

Slánský a procesy

Otázky kolem procesu


Mezinárodní souvislosti

Politické procesy v sovětských satelitech


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.