www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s Jiřinou Štěpničkovou - provokace StB

Na počátku rozhodnutí o emigraci stál podvržený dopis režiséra Františka Čápa.


František Čáp emigroval roku 1948 do Německa. V Československu zůstala jeho sestra, které posílal dopisy. Ty jí však nikdy nedošly, zůstaly na Státní bezpečnosti.


V létě 1951 byl napsán dopis adresovaný Jiřině Štěpničkové, ve kterém ji vybídl, ať odjede z republiky, že má pro ni práci v Německu. Nepsal ho Čáp, ale kdosi z příslušníků StB. A dopis Štěpničkové donesl kurýr a převaděč zároveň. Byl jím pošťák Jiří.


Za Daňhovou přišla její sousedka, že se jejich známý Jiří chce setkat s Jiřinou Štěpničkovou, pro kterou má vzkaz od vzdáleného kamaráda. Setkali se krátce v kavárně. Jiří ji předal pozdrav od herce Linkerse. O pár dní později Jiří přinesl dopis od Čápa, aby odešla do Německa.


související texty:

proces s Jiřinou Štěpničkovou

příběh její emigrace

provokace StB

vývoj případu

soudní proces

soudní proces - žádost o trest nejvyšší

soudní proces - kdo byl kdo

provokace StB


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 174

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.