www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s Jiřinou Štěpničkovou - kdo byl kdo

Růžena Daňhová

byla ženou v domácnosti. Za války žila ve Vídni, po jejím skončení se vrátila. Krátce po narození dcery ji opustil manžel. Proto přijala nabídku na odchod do Německa.Josef Kanda

byl přesvědčený člen KSČ, který měl problém s ideologií, poté co se nepohodl s předsedou KSČ v závodě, kde pracoval. Seznámil se s Daňhovou, která mu řekla o svém úmyslu odejít za hranice. A chtěl odejít s ní.Eugen Hoffman

byl kamarádem Jiřiny Štěpničkové.
Nechtělo se mu na vojnu, chtěl poznat cizinu.Miloslava Topičová

měla před svatbou a jejím snoubencem byl cizinec. Chtěla odejít do ciziny nikoli z politických důvodů. Za tím účelem byla seznámena s Farskou.


Jiří Pošťák

agent Státní bezpečnosti


Blažena Farská, Jindřich Jáhn,
Jaroslav Holub a Libuše Holubová

ostatní obvinění, kteří chtěli odejít za hranicesouvisející texty:

proces s Jiřinou Štěpničkovou

příběh její emigrace

provokace StB

vývoj případu

soudní proces

soudní proces - žádost o trest nejvyšší

soudní proces - kdo byl kdo


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 174

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.