www.TOTALITA.cz

rozhlasová stanice Svobodná Evropa (SE) - 50. léta
projev Ferdinanda Peroutky k zahájení vysílání

Předseda Výboru pro Svobodnou Evropu C. D. Jackson zakončil svůj projev k zahájení vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa 1. května 1951 těmito slovy: Pane Peroutko, toto je vaše stanice!Ferdinand Peroutka odpověděl:


Pane předsedo! Budeme se snažit, abychom pojmům a slovům vrátili jejich starý obsah, který jim lidstvo vždy přikládalo. Nechceme-li, aby lidé špatně jednali, nesmíme dopustit, aby byli násilím donuceni špatně myslit.


Jeden časopis by znamenal málo v zemi, kde vládne svoboda. Ale jeden svobodný časopis, jedna rozhlasová stanice v diktátorském režimu - to je revoluce, neboť takový režim se zakládá na tom, že jen vláda smí mluvit a nikdo nesmí odpovídat, že každý může být obžalován, ale nikdo se nesmí hájit.


Avšak jakmile, ať odkudkoli, vnikne do tohoto tuhého a umělého systému třeba jen zlomek svobody, jakmile zase je možno stavět argument proti argumentu, jakmile už nelze jednat bez kritiky, jakmile někde je místo, odkud je možno vyvracet nepravdy, pak se celý tento pyšný systém chvěje.


Pane předsedo! My přicházíme z líbezné země, která je bohatá na změnu a překvapení za každým zákrutem cesty. V této zemi žije národ, který na začátku minulého století, kdy znovu procitl k národnímu životu, jednou provždy uvěřil v několik základních věcí: v sílu vzdělání, ve svobodu jakožto jedinou možnost důstojného života, v humanitu, to jest ve slušné jednání člověka s člověkem, a v demokracii - jakožto jediný přirozený život občanský.


A nyní se obracím a mluvím k vám, bratři doma: Chodíte mezi obrazy Stalina a Gottwalda a nedbáte jich, a nesete v sobě obraz Masarykův. On kdysi vyslovil naši hlavní potřebu národní: otázka československá se musí stát otázkou světovou. Tím myslel, že máme smýšlet lidsky a demokraticky, že máme svou národní věc postavit do souvislosti se světovou kulturou a se světovým pokrokem lidskosti.


Ale vy sami, ne my tady, rozhodnete, jak uspořádat věci v našem domově, až bude zlou vzpomínkou vše to, co se dnes děje. Vaše je riziko, a proto jen vám patří rozhodnutí o vašich činech.


související texty:

o balónech svobody

projev Ferdinanda Peroutky k zahájení vysílání

informace Gottwaldovi o vysílači Svobodná Evropa

bodový scénář z 10. dubna 1956

ukázka vysílacího schématu: neděle, pondělí


Svobodná Evropa v 50. letech

Svobodná Evropa v 60. letech

Svobodná Evropa v 70. letech

Svobodná Evropa v 80. letech

Svobodná Evropa 1989-2002


Svobodná Evropa - úvodní strana

zahraniční sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 61

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.