www.TOTALITA.cz

rozhlasová stanice Svobodná Evropa (SE) - 50. léta
bodový scénář z 10. dubna 1956

Komentář k událostem dne:

ÚV KSČ konečně promluvil. Likvidace Gottwaldova kultu.Politický komentář:

Po změnách v Moskvě, ve Varšavě, v Sofii, jaká je dnešní linie KSČ? Pražská kritika stalinismu je vyznáním lásky stalinistickým teroristickým metodám.Aktualita:

Co je se Zdeňkem Nejedlým? Velký kormidelník dokormidloval a Nejedlý, zdá se, dořečnil.Rub a líc:

Kulty Stalinův a Gottwaldův, citáty z dřívějších a dnešních projevů, konfrontace bývalého pochlebování a nynější kritiky.Zemědělské vysílání:

Odpor slovenských rolníků proti kolektivizaci.Dělnické vysílání:

Odborové volby v továrně Fiat.Vysílání pro členy KSČ:

Poznámky k článku Richarda Lowenthala o rozkladu stalinismu z časopisu Der Monat.Hudební beseda u starého gramofonu:

Pásmo populárních melodií z posledních padesáti let.


související texty:

o balónech svobody

projev Ferdinanda Peroutky k zahájení vysílání

informace Gottwaldovi o vysílači Svobodná Evropa

bodový scénář z 10. dubna 1956

ukázka vysílacího schématu: neděle, pondělí


Svobodná Evropa v 50. letech

Svobodná Evropa v 60. letech

Svobodná Evropa v 70. letech

Svobodná Evropa v 80. letech

Svobodná Evropa 1989-2002


Svobodná Evropa - úvodní strana

zahraniční sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 59

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.