www.TOTALITA.cz

tradice zahraničního rozhlasového vysílání do Československa

Rozhlasové vysílání bylo ze všech zahraničních sdělovacích prostředků nejúčinnější. Rozhlasové vlny, i přes rušení, pronikaly přes Železnou oponu ke svým příjemcům-posluchačům nejsnadněji.


Do Československa během 41 let komunistického režimu vysílalo až 16 zahraničních rozhlasových stanic. Nejvýznamnější z nich byly Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, BBC, Vatikán a Deutsche Welle.


Posluchači v Československu se ze zahraničního vysílání dozvídali informace, které jim československé oficiální sdělovací prostředky upíraly.Demokratické začátky

Zahraniční rozhlasové vysílání na naše území má dlouhou tradici a demokratické začátky. V éteru se poprvé objevilo v lednu 1939. V té době se česky vysílalo z Moskvy a Polska, slovenské relace měla Budapešť, Vídeň a Lipsko. Ze štrasburské vysílačky se ozývalo francouzské vysílání ve slovenském jazyce. V červenci 1939 zahájila vysílání pro československé krajany v Americe bostonská stanice.Druhá světová válka

V září 1939 začala z Londýna, kde sídlila exilová československá vláda, česky vysílat BBC.


Z Moskvy, centra komunistické emigrace, se české vysílání ozvalo v roce 1941. A v roce 1942 zahájil vysílání v češtině Hlas Ameriky.Zákaz poslechu i v Protektorátu

Informace získané ze zahraničních vysílání během Protektorátu v letech 1939-1945 považovalo hitlerovské Německo za nebezpečné. Ministerská rada pro obranu Říše v Berlíně proto vydala 1. září 1939 okamžitý zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic.


Na každém radiopřijímači musela povinně viset cedulka s nápisem: "Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo smrtí." A lidé byli nuceni si nechat odborně znehodnotit své rozhlasové přijímače vyjmutím krátkovlnného okruhu.


Pro obyvatele okupovaných zemí sehrály zahraniční rozhlasové stanice nezastupitelnou roli informační i morální.Zákaz poslechu po roce 1948

Stejnou roli sehrálo zahraniční rozhlasové vysílání i po nastolení komunistického režimu. Poslech cizích rozhlasových stanic už nebyl trestán káznicí nebo smrtí, byl však mohutně rušen.


Aby měl komunistický režim přehled o tomto vysílání, monitoroval Československý rozhlas zahraniční relace a pro nejvyšší stranické a vládní činitele vypracovával přehledy o jejich obsahu.


související texty:

Únor 1948


rušení zahr. rozhl. vysílání pro ČSSR - úvodní strana

zahraniční sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.