www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost (StB)
druhy svazků

Osobní svazek

Svazek vedený na konkrétního spolupracovníka StB:

 • rezidenta
 • agenta
 • držitele propůjčeného bytu
 • držitele konspiračního bytu
 • kandidáta tajné spolupráce
 • důvěrníka


Objektový svazek

Svazek se zakládal na:

 • instituce a úřady zejména kapitalistických zemí působících na československém území,
 • centrály a úřadovny nepřátelských rozvědek,
 • emigrantská centra a jiné nepřátelské organizace
  za účelem zjišťování jejich činnosti.
 • významné objekty československého národního hospodářství
 • vojenské objekty
 • hraniční prostory
 • důležité a strategické československé instituce a úřady

za účelem soustřeďování zpravodajských poznatků o jejich státobezpečnostním zabezpečení, dodržování ochrany státního tajemství.Personální (kádrový) spis

Spis příslušníka Státní bezpečnosti vedený Ministerstvem vnitra.


Obsahuje údaje o vzniku služebního poměru, jeho průběhu a ukončení. Jsou zde založeny rozkazy o povýšení, přeřazení, kontrolách, prověrkách.Signální svazek

Byl založen ve chvíli, kdy se StB dozvěděla informaci (signál) o podezření z přípravy nebo provádění protistátní trestné činnosti.


StB zahájila prověrku tohoto signálu a ve svazku soustřeďovala materiály o jejích výsledcích. Účelem bylo podezření potvrdit, nebo vyvrátit.

Pátrací svazek

Byl založen v případě, že byl spáchán protistátní trestný čin a pachatel nebyl dosud znám.


Do svazku byly ukládány výsledky všech opatření k vypátrání pachatele a zjištění příčin. Po zjištění pachatele se další materiály evidovaly v jeho osobním svazku. Pokud pachatel nebyl odhalen, rozpracování bylo přerušeno a svazek uložen do archivu.Osobní svazek

Zakládán na osobu, u níž bylo prověrkou potvrzeno podezření z páchání protistátní trestné činnosti. Dále se k této osobě shromažďovaly materiály s cílem plně objasnit a dokumentovat tuto činnost.


Do 70. let byly vedeny také skupinové svazky na společnou protistátní činnost dvou či více osob.Pozorovací svazek (spis nepřátelské osoby)

Zaváděl se na osoby, které mohly tvořit základnu nepřátelské činnosti nebo mohly být nebezpečné socialistickému zřízení. Tyto osoby byly sledovány a výsledky sledování zanášeny do svazku.


Pozorovací svazky byly vedeny do 70. let. Pak byly místo nich zakládány spisy nepřátelských osob se stejnou charakteristikou.Kontrolní svazek

Zaváděl se u té části StB, která řídila nebo kontrolovala důležitou akci u podřízeného útvaru.


Obsahoval dokumentaci o výsledcích rozpracování vedeného proti osobě nebo skupině osob, dokumenty o závažných rozhodnutích řídícího útvaru StB a o výsledcích kontrolní činnosti.související texty:

Svazky StB - v otázkách a odpovědích


StB - úvodní část


autor textu: Daniel Růžička

použitý zdroj: Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany České republiky

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.