www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Vlna II

S použitím materiálů uveřejněných ve Sborníku Securitas Imperii 6 se pokusme rekonstruovat, jak mohlo vypadat přerušení "nežádoucího vysílání" v praxi.

Federální ministr vnitra, na základě zjištění II. správy SNB, vyhlašuje VLNU II. Operativní skupina 4. oddělení 11. odboru II. S-SNB ve složení mjr. JUDr. Břetislav Šubrt, kpt. JUDr Miroslav Verner a por. Milan Hajs nasedá do služebního vozidla s radiostanicí. Muži v civilu jsou ozbrojeni služebními pistolemi s ostrými náboji. Velitel skupiny vydává pokyn k obsazení televize na Kavčích horách.


Služební vozidlo nejprve míří do Prahy 6, kde se na adrese Sídliště Řepy I, Laudova 1003 nachází pracoviště FMV pod krycím názvem Vysílací a přijímací středisko řízení letového provozu - pobočka. Tady přistupují specialisté 2. odboru XIII. S-SNB soudruzi Pachman a Karmazín, kteří mají v kufříku zapečetěnou obálku s dokumentací pro technický zákrok a pod paží pistole s ostrými náboji. Skupina neprodleně odjíždí na Kavčí hory.


Obvodní správa SNB na Praze 4 mezitím do ČST posílá 10 uniformovaných příslušníků VB. Každý má "základní vybavení" - samopal vz. 61, 90 ostrých nábojů, pouta RALK, kasr, kapesní svítilnu. Na hlavní vrátnici vyčkávají na příjezd operativní skupiny. Také k ostatním objektům ČST - k Měšťanské besedě, Plodinové Burze, do Jindřišské a na Jezerku - přijíždějí z jednotlivých obvodních oddělení příslušníci VB v zeleném.

Operativní skupina přijíždí na Kavčí hory. Její velitel okamžitě navazuje kontakt s vedením televize, s vedoucím odboru ochrany, velitelem Závodní stráže a velitelem Lidových milicí ČST, s kterými bude řešit vzniklou situaci.


V předem určené místnosti je zřízeno stanoviště, odkud velitel skupiny začíná koordinovat další opatření. Uniformovaní příslušníci VB se přesunují na důležitá technická pracoviště, především k trafostanici, garážím přenosové techniky a na odbavovací pracoviště. Z ústředí přichází pokyn náčelníka II. S-SNB přerušit nežádoucí vysílání. Specialisté 2. odboru XIII. správy pak neprodleně podle dokumentace rozkaz vyplní.Velitel operativní skupiny nařizuje uvnitř televize "režimová opatření", která zásadně omezují všechny zaměstnance televize.související texty:

akce Vlna II

akce Vlna II - listopad 1989StB - úvodní část


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 44

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.