www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Zahradník

vyjádření Mgr. Ondřeje Vankeho, MBA


V té době jsme zcela nechápali, odkud celá akce přišla a osobně jsem se domníval, že je to ze strany představitelů školy. Tehdejší ředitel byl osoba velmi angažovaná (vč. zaměstnání jeho manželky) a po dlouhých letech, strávených na pozici zástupce ředitele školy se dostal do úřadu poté, co syn bývalého ředitele emigroval do zahraničí. Na návštěvách fary jsem ve své tehdejší naivitě nepovažoval nic špatného. Navíc jsem byl již řadu let velmi aktivní v chlapeckém tábornickém (=tajném skautském) oddíle v Praze.


V té době jsme již měli napsány maturitní písemky a připravovali jsme se na ústní maturity. Přerušení studia přišlo jako blesk z čistého nebe po tzv. "svatém týdnu" a vlastně jsme se nemohli ani vrátit do třídy a oznámit to spolužákům. Prostě jsme "zmizeli". Nějaké věci jsme si mohli vyzvednout až o pár dní později, tehdy mě tam odvezl můj otec a při té příležitosti navštívil i ředitele Fialu. To bylo asi nejhorší, protože tak zlomeného otce jsem dosud nikdy neviděl, Fiala se k němu choval s bolševicko gestapáckou povýšeností a neomaleností. Vše ostatmí mohu komukoliv odpustit, toto Fialovi však nikdy odpustit nemohu.


Po svém vyloučení ze školy jsem fyzicky pracoval v zahradnictví a po necelém roce jsem obdržel povolení složit zbytek maturitní zkoušky. Což jsem udělal a jsem pyšný na to, že jsem při té příležitosti odmítl podanou ruku ředitele Fialy. S přestávkou dvou let, kdy jsem byl na vojně, jsem až do r. 1989 pracoval v zahradnictví, od jakéhokoliv pronásledování jsem měl pokoj. Vedl jsem tábornický oddíl a byl v kontaktu s celou řadou býv. skautských činovníků.


Po r. 1990 jsem se stal členem náčelnictva Junáka se zodpovědností za zahraniční styky a v této funkci setrval až do r. 1998. Poté jsem zastával funkci člena Evropského skautského výboru. Při zaměstnání jsem vystudoval katedru pedagogiky na Filozofické fakultě UK, později postgraduálně MBA. Od r. 1995 jsem členem Řádu sv. Lazara, sdružení zaměřeného na charitativní a hospicovou činnost. Pracoval jsem na různých manažerských pozicích v oblasti řízení lidských zdrojů, převážně pro velké zahraniční společnosti.
související texty:

akce Zahradník


StB - úvodní část


autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.