www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
prověrky, kontroly, zásahy ... (1984-1985)

emigrovali

V roce 1984 z kontrolovaných objektů televize a rozhlasu opustilo ČSSR 14 zaměstnanců. "Z ČST 11 osob, které pracovaly v pomocných složkách. Ani jedna z emigrujících osob nebyla členem KSČ. Ve všech případech bylo zneužito k emigraci soukromých výjezdů do KS a Jugoslávie. Důvodem k emigraci byly především údajně finanční a bytové problémy."


Agenturní síť 2. odboru X. správy v objektu ČST byla do konce roku 1984 ještě posílena o blíže nespecifikovaného tajného spolupracovníka s krycím jménem "DANIEL".kvalitní ochrana ČST

Při závěrečném zhodnocení roku 1984 se X. správa u televize a rozhlasu pochlubila "zkvalitněním" své činnost na úseku ochrany živého vysílání, neboť se jejím příslušníkům v jednotlivých programových redakcích podařilo dále mapovat "garnitury vnitřních nepřátelských osob" s cílem rozšíření přehledu "o jejich vazbách, působnosti a programových platformách" v oblasti státních sdělovacích prostředků.


Kladně byl hodnocen pokles pokusů o "narušení" živého vysílání a dalšího "negativního" působení zejména ze strany pracovníků v minulosti vyloučených či vyškrtnutých z KSČ.


"Jednak je to způsobeno důsledkem neustálého ubývání pracovníků angažujících se v krizovém období, jejich úmrtím, odchodem do důchodu, ale zejména preventivní činností na úseku kontrarozvědné ochrany čs. sdělovacích prostředků."

Před dokončením byla tzv. kontrarozvědná prověrka osob, aktivně se podílejících na odbavování programů z vysílacích pracovišť, zajišťování z pohledu komunistického režimu důležitých kulturních a politických akcí.nerušená výročí

V polovině roku 1985 se pozornost 2. odboru X. správy soustředila na kontrolu přímých televizních přenosů vysílaných v průběhu oslav 40. výročí ukončení války (v dobové terminologii "osvobození ČSSR Sovětskou armádou"). "Veškerá živá vysílání ČsRo a ČST proběhla bez rušivých jevů." I nadále příslušníci StB prováděli prověrky spolehlivosti u pracovníků zařazených na blíže nespecifikovaných důležitých funkcích. Žádné zásadní nedostatky prý nebyly zjištěny.zahraniční štáby pod kontrolou

Při kontrole činnosti zahraničních televizních štábů X. správa zjistila, že benevolentní přístup při udělování vstupních víz umožňoval, aby novinářské týmy působily na území ČSSR, aniž by měly smluvně zajištěny služby TELEXPORTU ČST. "Dochází k situaci, že zahraniční televizní štáb se pohybuje po ČSSR bez patřičné kontroly jeho činnosti," stěžovala si tajná policie. "Např. štáb španělské televize dne 26. 4. 1985 natočil v Praze rozhovor se signatářem Charty 77 Jaroslavem Seifertem. Společně s uvedeným štábem přicestovala do ČSSR bývalá čs. občanka a novinářka Monika Zgustová, která zorganizovala natočení rozhovorů s nepřátelsky zaměřenými osobami." Výsledek akce StB: zkrácení pobytu španělského televizního štábu.


sousedící části:

agenturní síť v ČST (1984)

kontrola pořadů, výběrové komise, udání (1985)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.