www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
kontrola pořadů, výběrové komise, udání (1985)

X. správa mohla zasahovat i do skladby pořadů potenciálně určených do vysílání.televizní festival

Na XXII. ročníku Mezinárodního televizního festivalu "Zlatá Praha", který se za účasti 42 televizních společností konal v červnu 1985 v Paláci kultury, příslušníci StB zhlédli projekce 62 soutěžních a 14 mimosoutěžních pořadů. "Před zahájením festivalu byla věnována agenturní pozornost činnosti výběrové komise, která rozhodovala o přijetí snímků do soutěže...


...Dánská televize přihlásila do dramatické kategorie pořad s názvem Šťastná událost, v němž partner hrdinky pořadu uvádí, že příčinou jejích zdravotních potíží je spolupráce s orgány KGB."


Podobně nevhodný pořad s názvem "Artur Sallinen stahuje okouna" byl finskou televizí představen v hudební kategorii. "Autor snímku se nechal inspirovat smrtí chlapce, který byl zastřelen u berlínské zdi východoevropskými pohraničníky."


Po "zvážení" všech okolností byly snímky do soutěže přijaty, avšak se závěrem, že ve vysílání ČST samozřejmě nebudou uváděny.Spartakiáda

Koncem června 1985 2. odbor X. správy opět v průběhů živého vysílání z Čs. spartakiády zesílil svou pozornost s cílem eliminovat jakékoliv rušivé momenty.výročí "internacionální pomoci"

Krátce na to StB za spolupráce s vedením ČST zajistila, aby se v době 17. výročí "internacionální pomoci" států Varšavské smlouvy podíleli na službách v Ústřední redakci televizních novin i hlasatelském oddělení I. a II. programu ČST v průběhu živého vysílání pouze hlasatelé, moderátoři, redaktoři a inspektoři programu, kteří byli členy a kandidáty KSČ či "politicky spolehlivými" osobami. "Na živém vysílání z tohoto období nebyly zjištěny nedostatky zásadního charakteru."

Od 19. do 23. srpna 1985 bylo navíc za spolupráce s vedením ČST provedeno zesílení závodní stráže u studia Ústřední redakce Televizních novin, odkud probíhalo živé vysílání. Obvodní správa SNB Praha 4 zajistila zesílenou hlídkovou činnost příslušníků Veřejné bezpečnosti v okolí celého objektu ČST na Kavčích horách.pohotovost po úmrtí scénáristů

V souvislosti s "náhlým" úmrtím scenáristů Romana Hlaváče a Jaroslava Dietla očekával 2. odbor X. správy v Hlavní redakci dramatického vysílání ČST jakousi aktivitu "nepřátelsky" orientovaných scenáristů a dramaturgů (Eva Sadková, Marie Poledňáková, Jana Dudková vyškrtnutá z KSČ, Jiří Hubač, Otakar Fencl, Oldřich Daněk - externisti, vyškrtnutí z KSČ), která měla vyústit v získání výsadního postavení v redakci.štáb slovně napaden

Koncem července StB registrovala verbální napadení tříčlenného štábu Hlavní redakce vzdělávacích pořadů ČST v n. p. ČKD Smíchov při natáčení pořadu "Návštěvy".


Agenturní hlášení o nadávkách pracovníků montáže podvozků tramvají na export do SSSR, odmítajících spolupracovat na natáčení, bylo předáno "k dalšímu opatření" na příslušné oddělení 3a odboru správy Státní bezpečnosti Praha, které mělo na starosti problematiku tzv. mimořádných událostí.


sousedící části:

prověrky, kontroly, zásahy ... (1984-1985)

západní televizní štáby ohrožují (1985)


související texty:

průběh roku 1968


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.