www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
západní televizní štáby ohrožují (1985)

Jaké jiné než závadové poznatky bylo možno zjistit při kontrole činnosti západních televizních štábů.kontrola západního štábu

TV štáb ARD/BR pod vedením Dr. Maxe Gleisseho si ve druhé polovině srpna 1985 dovolil prostřednictvím TELEXPORTU předložit k natáčení scénář - seznam natáčecích míst, který obsahoval lokality rozmístění posádek sovětských vojsk v ČSSR a také místa v blízkosti raketových komplexů, vojenských posádek a prostorů.


"Po provedených opatřeních nevyhnutných k natáčení ze strany II. (správa kontrarozvědky pro boj s vnějším nepřítelem), III. (hlavní správa vojenské kontrarozvědky) a X. správy SNB přistoupil západoněmecký tv štáb k úpravě původního návrhu a natočil pořad: "Willkommen in der Czechoslowakei (sic)" na území ČSSR bez incidentů. Natočený pořad před uvedením v západoněmecké televizi bude zaslán k vyjádření a stanovisku Telexportu ČST Praha."kontrola hlasatelek

V průběhu roku 1985 se Státní bezpečnost v ČSSR zabývala úrovní kontrarozvědné ochrany pěti televizních studií, zejména sledování osob podílejících se na živém vysílání.


"V pražském televizním studiu byly zaznamenány negativní poznatky k osobě externí hlasatelky Hany Vávrové (1963), která uskutečnila styk s redaktorem západoněmecké tv společnosti ARD a reportáž z jejího pražského bytu byla dne 28. 10. 1985 uvedena v západoněmecké televizi pod názvem "Prager Notizen."


K hlasatelce televizního studia Košice Alžbětě Šebové zase agenturní síť donesla informace o udržování písemného styku s bratrem Petrem, žijícím "bez povolení čs. úřadů" od roku 1977 ve Švédsku.

Pozitivním jevem bylo, že ze studií ČST Praha, Brno, Ostrava ani Košice se nikomu ze "sledovaných funkcí" nepodařilo emigrovat na Západ. Ze zaměstnanců studia v Bratislavě však za Železnou oponou skončilo rovnou 13 osob.


V říjnu 1985 obdržela Hlavní redakce programu ČST Praha opakovaně anonymní dopisy "závadového charakteru" určené hlasatelce programu Zdeňce Vařechové, člence KSČ, v nichž jí pisatel vyhrožoval dokonce fyzickou likvidací.


"K uvedeným vyhrůžkám bylo provedeno opatření v redakci s cílem zajistit jmenované odvoz z večerních směn v ČST do místa bydliště. Na OO-VB Praha 2 byla zajištěna zesílená hlídková činnost příslušníků SNB v prostoru bydliště jmenované na dobu dvou měsíců."


Sledováním TELEXPORTU ČST Praha Státní bezpečnost odhalila styky redaktorky Miluše Olšbauerové, pracující s akreditovanými zpravodaji zahraničních televizních společností v ČSSR, s vedoucím ARD v Praze Dietrichem Müllerem, jehož prý měla informovat "o současné situaci členek KSČ v ČST Praha" a dojednávat s ním zabezpečení vstupu jeho štábu do prostor konání XVII. sjezdu KSČ.pravičáci na obrazovce

Další agenturní poznatek se týkal situace Hlavní redakce hudebního vysílání ČST Praha, a to údajného "prosazování bývalých exponentů pravice" do vysílání.


X. správě vadil fakt, že se 1. října 1985 v přímém přenosu hudebního pořadu "Hudba z respiria" na obrazovce objevil bývalý televizní pracovník dr. Jiří Pilka, místopředseda organizace KAN v ČST Praha.


"Pro své pravicové postoje musel z ČST Praha odejít, a měl zákaz činnosti v kulturní sféře." Do přímého přenosu jej měl zařadit zodpovědný dramaturg Zdeněk Vokurka, a to přesto, že údajně znal jeho politické postoje.


sousedící části:

kontrola pořadů, výběrové komise, udání (1985)

neprověřené styky v ČST (1985-1986)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.