www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
neprověřené styky v ČST (1985-1986)

kontrola novinářů

Během roku 1985 získal 2. odbor X. správy celkový přehled o rozložení novinářů v čs. hromadných sdělovacích prostředcích.


"Rozbor ukázal, že pod operativní kontrolou je 28 žurnalistů, kteří mají především vazby na čs. emigraci, jsou členy sekt nebo inklinují k západnímu stylu života. V současné době nebyly zaznamenány vazby na představitele Charty 77 a VONS."nebezpeční tvůrci

Z ČST Praha zařadila Státní bezpečnost 19 osob do II. a III. garnitury nebezpečnosti. "Jedná se např. o režiséra HRDV Františka Filipa, kameramana Vladimíra Opletala, dramaturgyni Evu Sadkovou, Štěpánku Haničincovou, Janu Dudkovou, hlasatelku Martu Skarlantovou, pomocnou režisérku Hlavní redakce zábavných pořadů Annu Kohoutovou a další. Posledně jmenovaná udržovala v minulých letech kontakty na Václava Havla. V roce 1985 nebyly tyto zaznamenány, taktéž jako u ostatních osob, na CH-77."


V tomto období agenturní síť zjistila "neprověřené styky" dramaturga Hlavní redakce zábavných pořadů ČST Luďka Nekudy, člena KSČ, na pracovníka nejnenáviděnějšího ideodiverzního centra Radio Svobodná Evropa Slávu Volného, dále kontakt režisérky Hlavní redakce vzdělávacích pořadů Evy Hallerové na Dr. Jitku Vodňanskou, důvěrnou přítelkyni Václava Havla, která se v říjnu 1985 objevila na obrazovce v pětidílném seriálu "Lidé mezi lidmi".

konference a sjezdy

V prvním čtvrtletí 1986 StB sledovala mediální prezentaci příprav a průběhu okresních a krajských konferencí KSČ, sbírala ohlasy XXVII. sjezdu KSSS v Moskvě a podchycovala názory na situaci před XVII. sjezdem KSČ. "Cílem bylo včas získávat negativní tendence uvnitř sdělovacích prostředků a zamezovat ideodiverzní činnost vnějšího a vnitřního nepřítele."


Tajní spolupracovníci kontrolovali průběh V. konference Mezinárodní unie rozhlasových a televizních společností, která se ve druhé polovině února 1986 konala v Praze za účasti 170 zástupců 9 unií z celého světa. "Konference potvrdila, že v Mezinárodní unii rozhlasových a televizních společností mají prostřednictvím severoamerického společenství NANBA a evropského sdružení EBU prioritu Spojené státy americké..."


Zvýšenou pozornost příslušníci StB věnovali televizním štábům ze západních států, které se ve spolupráci s TELETEXTEM připravovaly natáčet v době konání XVII. sjezdu KSČ. "Konkrétně se jedná o norský TV štáb a štáb polské TV, který bude natáčet pro japonskou tv společnost NHK. Jsou přijímána opatření, která směřují k zabránění případného využití vlastního natáčení."


V následujícím období kontroloval 2. odbor X. správy živé vysílání XVII. sjezdu KSČ, oslavy 1. máje, 65. výročí založení KSČ, volby do zastupitelských sborů atd. Pozornost věnoval i dalšímu ročníku festivalu "Zlatá Praha".


sousedící části:

západní televizní štáby ohrožují (1985)

cenzura zpráv (1986)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.