www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
cenzura zpráv (1986)

havárie v Černobylu

V druhém čtvrtletí 1986 se StB úspěšně v médiích snažila zablokovat jakoukoliv necenzurovanou informaci o explozi jaderného reaktoru v SSSR. "Specifická pozornost byla věnována havárii jaderné elektrárně v sovětském Černobylu, jež se stala dominantním prvkem ideodiverzního působení na veřejné mínění v ČSSR v činnosti IDC."prověrka hlasatelů

Za účelem zajištění spolehlivosti přenosů z jednání XVII. sjezdu KSČ, májových oslav a předvolebních shromáždění pracujících 2. odbor X. správy aktualizoval prověrku hlasatelů ČST. "V rámci doplnění memorand spolehlivosti byla provedena komplexní prověrka 4 externích hlasatelů: Gabriely Valentové, Jiřího Hrabáka, Marcely Kršové a Stanislavy Lekešové."


Celkem se však prověrka StB týkala 56 osob podílejících se na zajištění aktuálního zpravodajství pro domácí i zahraniční zpravodajství.sjezd KSČ

Správa kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem spolu s odborem obrany a ochrany ČST v průběhu sjezdu KSČ realizovala opatření k zabezpečení rozmnožovací techniky uvnitř televize před zneužitím, k omezení návštěv, zpřísnění kontroly osob při vstupu do budovy a k provádění kontrol na vysílacích pracovištích.

angažovaná tvorba

Přehledná svodka 2. odboru X. správy zároveň konstatovala, že v Hlavní redakci dramatických pořadů ČST Praha se projevil nedostatek autorů a dramaturgů "ochotných zpracovávat angažovaná témata na základě společenské objednávky".


Tajní spolupracovníci za to zjistili poznatky k "zájmovým" osobám z této redakce, konkrétně k dramaturgyni Janě Dudkové, režisérce Evě Sadkové, režiséru Františku Filipovi a kameramanovi Vladimíru Opletalovi, svědčící prý o jejich "záporných" postojích k angažované tvorbě. "Nebyly však zaznamenány signály, že se jedná o programové seskupení jmenovaných s cílem negativně ovlivnit televizní dramatickou tvorbu ČST Praha."kontrola návštěvy v Číně

Z nejasných důvodů hlášení obsahovalo informaci o dubnové návštěvě delegace ČST ve složení ústřední ředitel Jan Zelenka, vedoucí odboru mezinárodních styků ing. Josef Vaněk a redaktor TELEXPORTU Ota Výborný v Čínské lidové republice. Recipročně se na konci roku očekával příjezd čínského televizního štábu.


"Ucelené informace z obou pobytů čs. delegací v ČLR k tamní současné ekonomické a politické situaci byly postoupeny 5. (afroasijskému) odboru II. správy SNB a 47. (asijskému) odboru I. (rozvědné) správy SNB."


sousedící části:

neprověřené styky v ČST (1985-1986)

prověrky, prověrky... (1986-1987)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.