www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
prověrky, prověrky ... (1986-1987)

sportovní přenosy

I ve třetím čtvrtletí 1986 pokračovalo 3. oddělení 2. odboru správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli v prověrce osob, podílejících se na přenosech z "Her dobré vůle" v Moskvě a "Poháru federace" na pražské Štvanici. Poznatky byly operativními prostředky soustřeďovány zejména k bývalým čs. občanům Martině Navrátilové a Pavlu Pecháčkovi.prověrky hlasatelů

Do konce roku Státní bezpečnost v rámci "ochrany živého vysílání" zpracovala "prověrky spolehlivosti" externích hlasatelů ČST Marcely Kršové, Stanislavy Lekešové, Michala Urválka a Karla Voříška.


Prostřednictvím Teleexportu ČST byla kontrolována činnost televizních štábů z Finska a Itálie, které v průběhu podzimu v ČSSR natáčely rozhovory na "aktuální" politická i ekonomická témata.politické přenosy

Aby 2. odbor X. správy zabezpečil přímé televizní přenosy z jednání XVII. sjezdu KSČ a dalších politicky sledovaných akcí, aktualizoval prověrku osob podílejících se na živém televizním i rozhlasovém vysílání a zpracoval memoranda spolehlivosti u 17 hlasatelů, inspektorů a 16 technických pracovníků. "Dále byla provedena prověrka 56 osob, podílejících se na domácím i zahraničním zpravodajství… Na úseku problematiky novinářů bylo pod operativní kontrolou 26 žurnalistů, vyjíždějících do KS ..."emigrace Matušky

Po emigraci Waldemara Matušky se dále StB pochlubila, že jak v rozhlase, tak v televizi došlo "k likvidaci nahrávek a zamezení vysílání" jeho písní.

Gorbačov v Praze

Na jaře 1987 byla hlavní pozornost věnována "zpravodajské kontrole" přímých přenosů z oficiální návštěvy generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova v ČSSR.


"Aktivní pozornost prostřednictvím agenturní a důvěrnické sítě byla věnována bezporuchovému zabezpečení rozhlasového i televizního zpravodajství, přenosů z celostátního XI. sjezdu ÚRO, z jednání sjezdů uměleckých svazů, oslav 1. máje a 9. května 1987…"
sousedící části:

cenzura zpráv (1986)

a opět zahraniční štáby (1987)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.