www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
a opět zahraniční štáby (1987)

Po dobu Gorbačovovy návštěvy se Státní bezpečnost snažila kontrolovat činnost západních televizních štábů.


K americkému štábu byl například získán "negativní" poznatek, že bez vědomí pracovníků Teleexportu 9. dubna 1987 natočil interview s disidentem Jiřím Dientsbierem.


"V průběhu měsíce května 1987 byly zaznamenány ze strany televizních společností zemí NATO, které působily v ČSSR, snahy o natočení záběrů nebo rozhovorů s čs. osobami o kulturní politice KSČ v souvislosti s Jazzovou sekcí a probíhajícím soudním přelíčením."


Švédský štáb měl při oficiálních rozhovorech projevit zájem o glasnosť v ČSSR.komunisté pryč z komparzu

V Hlavní redakci zábavných pořadů ČST v tzv. "komparsním oddělení" příslušníci StB provedli profylaktické opatření proti snahám Marie Šmídové "drobnou negativní činností" odstavovat členy KSČ z účasti na komparsu. "Rozhodnutím náměstka ČST s. Libora Batrly byla její další negativní činnost v ČST zamezena."


anonymy

2. odbor X. správy podchytil 38 anonymních dopisů "s hrubým protisocialistickým obsahem," které přišly do ČST, dále vyhrožování ústřednímu řediteli Janu Zelenkovi fyzickou likvidací a "destrukcí státních a stranických budov". Předával je kolegům z 1. odboru, kteří byli kompetentní odhalovat anonymy.krádež

Koncem srpna 1987 proběhla ve spolupráci s 2. odborem správy Státní bezpečnosti Praha na pracovišti záznamové techniky ČST Praha akce "VIDEO". Příslušníci StB zdokumentovali "zcizení 8 jednopalcových a 2 dvoupalcových videopásů" záznamovým technikem dabingu R.K. Následně místní oddělení Veřejné bezpečnosti Praha 4-Podolí zahájilo proti "objektu akce" trestní stíhání.


opět anonymy

Ve třetím čtvrtletí předalo dopisové oddělení ČST 2. odboru X. správy celkem 62 anonymních dopisů "politického" charakteru, které obsahovaly "hrubé" urážky ústředního ředitele a dopisy vyhrožující destrukcí objektu. Během roku šlo celkem o 162 anonymů, jimiž se Státní bezpečnost zabývala. Přehledná zpráva 2. odboru za rok 1987 uváděla získání dalšího blíže neidentifikovaného agenta v objektu ČST s krycím jménem "JIŘÍ".


sousedící části:

prověrky, prověrky... (1986-1987)

mravenčí píle StB


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.