www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
mravenčí píle StB (1988)

ohrožení mravnosti

Počátkem roku 1988 donesla agenturní síť "poznatek" o rozhlasové hlasatelce a externí moderátorce ČST J. K., kterou 2. odbor X. správy podezříval ze spáchání trestného činu "ohrožování mravnosti", neboť měla dabovat pornografickou videokazetu "Dívka O". Kriminalistický ústav však fonoskopickou expertízou plně nepotvrdil agenturní zjištění. "V akci budou provedeny další agenturně-perativní opatření s cílem jednoznačně potvrdit, nebo vyvrátit podezření jmenované z porušení § 205 TZ…"příliš kritické Sondy

Centrála StB monitorovala pořad Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky s názvem "Sondy", který měl premiéru dne 13. ledna 1988. "Bylo zjištěno, že obdobný televizní publicistický pořad natočila ČST již v roce 1968 a zpracoval jej pravicově orientovaný redaktor Jiří Kantůrek." Z iniciativy 2. odboru X. správy směrované i stranickým orgánům, byl proveden zásah, který zajistil, že se další díly pořadu již tématům kritizujícím postoje KSČ a státních orgánů vyhýbaly.Miloš Kopecký

V rámci akce "ARCHIV" byl prověřován pracovník videotéky ÚRTN ČST Michal Ťalský, ke kterému předal 1. odbor X. správy poznatek, že poskytl samizdatovým Lidovým novinám videokazety s rozhovorem redaktora Jaroslava Knotka s národním umělcem Milošem Kopeckým na sjezdu Svazu čs. dramatických umělců v roce 1987.


"Proveden profylaktický pohovor dne 3.3.1988. Poznatek nebyl dokumentován, ale opatření v ČST a vlastní pohovor zapříčinil přijetí opatření ze strany vedení ČST a šéfredaktora ÚRTN o zabezpečení videokazet s nahranými politicky problematickými pořady před případným zneužitím. Jejich úschova v sekretariátu šéfredaktora a půjčení s jeho souhlasem."

prověrky

V první polovině roku 1988 byla - stejně jako v předchozích obdobích - pod operativní kontrolou příprava a realizace přímých rozhlasových a televizních přenosů z oslav 1. máje, dále zajištění zpravodajství z průběhu krajských konferencí KSČ a z významných mezinárodně vnitropolitických událostí.


"Byly aktualizovány prověrky osob z řad redaktorů, moderátorů, režisérů, hlasatelů a inspektorů programů… Celkem bylo prověřeno 38 osob. U všech prověřovaných se jednalo o politicky spolehlivé a profesionálně zdatné pracovníky…"


Teleexport mezitím věnoval pozornost americkému televiznímu štábu, který v ČSSR natáčel hodinový pořad "o současném životě v socialismu". Američané chtěli natočit interview s Alexanderem Dubčekem, "který v součinnosti s 2. odborem XII. S-SNB (správy kontrarozvědky v Bratislavě) nebyl povolen".příbuzní v cizině

Kromě toho rozpracováním Ústřední redakce brannosti a bezpečnosti (ÚRABB) - zřejmě prostřednictvím legalizovaných příslušníků Státní bezpečnosti (tzv. činných záloh) - získala StB poznatky, že pořady o vojenských útvarech natáčely osoby s blízkými příbuznými "v emigraci na Západě nebo udržující styky s osobami, které se do KS vystěhovaly legálně". Závadové poznatky z prostředí ÚRABB ČST k osobám výrobních štábů 2. odbor X. správy postupoval hlavní správě vojenské kontrarozvědky.


předchozí část:

a opět zahraniční štáby (1987)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.