www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1979

před 11. 1. 1979

Prohlášení k procesu s mluvčím Charty 77 J. Šabatou; proces určen na 11. 1. 1979 v Trutnově.


17. 1. 1979

Žádost mluvčího Charty 77 L. Hejdánka a VONS rakouskému spolkovému kancléři B. Kreiskému o intervenci ve prospěch uvězněného mluvčího Charty 77 J. Šabaty; dopis zaslaný B. Kreiskému za jeho návštěvy v Praze prostřednictvím rakouského velvyslanectví, k dopisu přiložena (nezveřejněna) dokumentace o případu.


7. 2. 1979

Dopis vládě ČSSR, označený jako stanovisko k jednání Mezinárodní organizace práce, o porušování čs. pracovního zákonodárství a mezinárodní úmluvy o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání; příloha: údaje o pracovní diskriminaci 17 osob v souvislosti s Chartou 77.


8. 2. 1979

Sdělení o nové trojici mluvčích; příloha: životopisy V. Bendy, J. Dientsbiera a Z. Tominové.


16. 2. 1979

Sdělení o výroku krajského soudu v Hradci Králové, jímž byl potvrzen rozsudek nad mluvčím Charty 77 J. Šabatou.


1. 3. 1979

Sdělení o zřízení Fondu občanské pomoci.


8. 3. 1979

Žádost předsednictvu Federálního shromáždění ČSSR o zrušení absolutního práva přednosti jízdy pro tzv. doprovodná policejní vozidla.


26. 3. 1979

Sdělení veřejnosti, Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR o svobodě cestování v Československu, předložené spolu s detailní analýzou "Právní regulace cestování československých občanů do ciziny", vypracovanou skupinou signatářů spolu s blíže nejmenovanými odborníky.


31. 3. 1979

Žádost sjezdu Italské komunistické strany o projevy veřejné solidarity s J. Šabatou, jemuž hrozí prodloužení trestu vězení.


9. 4. 1979

Příslib podpory a solidarity ze strany mluvčích Charty 77 redakci bulletinu Informace o Chartě 77.


21. 4. 1979

Seznam dalších 41 signatářů.


28. 4. 1979

Sdělení o pokračující diskusi k bezpečnosti provozu jaderných elektráren v Československu; příloha: dopis se stanoviskem F. Janoucha (Stockholm) k dokumentu Charty 77 z 27. 11 1978.


5. 5. 1979

Sdělení o setkání mluvčích Charty 77 se členy delegace Komunistické strany Francie dne 4. 5. 1979 v Praze.


5. 5. 1979

Výzva sjezdu Francouzské komunistické strany k veřejné solidaritě s uvězněnými čs. občany J. Šabatou, J. Daniszem, J. Ledererem a s trestně stíhaným L. Lisem.


12. 5. 1979

Dopis Stefanu Heymovi, ujištění o solidaritě se spisovatelem uvězněným v Německé demokratické republice za publikaci svých děl v zahraničí.


27. 5. 1979

Sdělení a detailní analýza "Teze o spotřebě" o uspokojování každodenních potřeb obyvatelstva Československa.


30. 5. 1979

Sdělení o rozsáhlé policejní akci proti členůn VONS.


31. 5. 1979

Prohlášení o výsledcích policejního úderu proti VONS a Chartě 77


5. 6. 1979

Sdělení o tom, že za zatčené mluvčí Charty 77 přejímají prozatímně jejich úkoly J. Hájek a L. Hejdánek.


19. 6. 1979

Protestní dopis Radě okresního národního výboru v Litoměřicích proti zamýšlené demolici domu, v němž žijí signatáři Charty 77.


25. 6. 1979

Dopis prezidentu republiky o činnosti VONS a požadavku zastavit trestní stíhání proti 11 zatčeným členům Výboru.


25. 6. 1979

Dopis předsedovi občanské skupiny US-Helsinki Watch v New Yorku, kladná odpověď na nabídku spolupráce.


13. 8. 1979

Dopis Charty 77 a VONS generálnímu prokurátorovi ČSSR o případu Petra Cibulky, ohroženém na životě ve věznici v Plzni.


27. 8. 1979

Prohlášení - poděkování za všestranné projevy solidarity se zatčenými členy VONS jakož i s činností Charty a VONS.


8. 10. 1979

Seznam dalších 39 signatářů.


15. 10. 1979

Dopis federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, ministerstvu spravedlnosti ČSR, se stanoviskem k nadcházejícímu procesu se šesti signatáři Charty 77 - členy VONS.


říjen 1979

Telegram účastníkům týdenní protestní hladovky ve Varšavě, poděkování za účinný projev solidarity s politickými vězni v Československu a v Polsku.


16. 10. 1979

Protestní dopis federálnímu shromáždění a vládě ČSSR a České národní radě, na vědomí rakouské vládě, proti rozhodnutí ministerstva vnitra ČSR zbavit spisovatele P. Kohouta čs. občanství.


21. 10. 1979

Prohlášení Charty 77, VONS a KOR (polský Výbor společenské sebeochrany) k nastávajícímu procesu se 6 signatáři Charty 77 - členy VONS.


24. 10. 1979

Dopis nejvyššímu soudu ČSSR, označený jako stanovisko k průběhu a výsledkům procesu se členy VONS.


říjen 1979

Stanovisko o porušování čs. pracovního zákonodárství a mezinárodní úmluvy o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání u příležitosti projednávání dané otázky na půdě Mezinárodní organizace práce.


6. 11. 1979

Odpověď Andreji Sacharovovi a druhům na dopis adresovaný obhájcům lidských práv v Polsku a Československu.


12. 11. 1979

Sdělení upozorňující na analýzu Z. Jičínského týkající se procesu se 6 signatáři Charty 77 a na dopis Federálnímu shromáždění ČSSR od téhož autora; příloha: dopis z 1. 11. a analýza.


12. 11. 1979

Sdělení o měsíčních výdajích čtyřčlenné rodiny v Československu před zdražením cen v červenci 1979 a po něm; předložené spolu s detailní analýzou, vypracovanou blíže neurčenou skupinou mimo Chartu 77 a zveřejněnou mluvčími jako dodatek k dokumentu č. 26 z 27.5. 1979.


14. 11. 1979

Otevřený dopis generálnímu vojenskému prokurátorovi ČSSR, na vědomí redakci Rudého práva, o vlně policejního násilí a pomluv ve státních sdělovacích prostředcích v souvislosti s procesem proti členům VONS.


6. 12. 1979

Nekrolog o F. Krieglovi.


prosinec 1979

Sdělení o šikanách při pohřbu F. Kriegla.


22. 12. 1979

Sdělení "Vánoční slovo" o propuštění čtyř členů VONS z vyšetřovací vazby.dokumenty z ostatních let:

1977 1978

1979

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Prohlášení Charty z 31. května 1979


Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.