www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1984

7. 1. 1984

Sdělení o nové trojici mluvčích, přiloženy životopisy V. Bendy, Jiřího Rumla a J. Sternové – 1/84.


20. 1. 1984

Poděkování Mezinárodnímu výboru pro podporu Charty 77 v Paříži za udělení Ceny Jana Palacha za rok 1983 samizdatovému periodiku "Informace o Chartě 77" – 2/84.


7. 2. 1984

Seznam dalších 25 signatářů – 3/84.


21. 2. 1984

Dopis generálnímu tajemníkovi OSN, u příležitosti jeho oficiální návštěvy v Praze, s informacemi o cílech a činnosti Charty 77 – 4/84.


4. 3. 1984

Komuniké, podepsané mluvčími Charty 77 a generálními tajemníky francouzské mírové organizace CODENE a holandské Mezicírkevní rady IKV, o pracovním kolokviu skupiny signatářů Charty 77, zástupců CODENE a IKV v Praze – 5/84.


12. 3. 1984

Výzva k diskusi o situaci a vývojových trendech čs. hospodářství a analytický článek V. Kadlece "Dynamika nebo stagnace?" zveřejněný Chartou 77 jako podklad k diskusi – 6/84.


2. 4. 1984

Komentář k návrhu nového školského zákona, zaslaný Federálnímu shromáždění a předsedovi vlády ČSSR – 7/84.


6. 4. 1984

Dopis prezidentu republiky obsahující kritiku zákona o tzv. ochranném dohledu; přiložena právní expertíza "K zákonu o ochranném dohledu" – 8/84.


1. 5. 1984

Otevřený dopis britským mírovým hnutím CND a END, ohrazující se proti některým formulacím v otevřených dopisech obou organizací, jež zkreslují pojetí Charty 77 v otázkách míru a odzbrojení – 9/84.


7. 5. 1984

Dopis předsednictvu vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce, kritizující systém tzv. kádrové nomenklatury, jež představuje specifickou formu diskriminace v zaměstnání a povolání v ČSSR – 10 /84.


20. 5. 1984

Analýza "Právo na dějiny" o současném stavu čs. oficiálního dějepisectví, adresovaná prezidiu Čs. akademie věd – 11/84.


17. 6. 1984

Dopis předsedovi Čs. výboru pro evropskou bezpečnost, uplatňující nárok Charty 77 na účast na mezinárodním semináři, chystaném Výborem a výklad pojetí otázek evropské bezpečnosti Chartou 77 – 12/84.


30. 6. 1984

Otevřený dopis k aktuálním otázkám míru a odzbrojení v Evropě s poselstvím III. konferenci za evropské jaderné odzbrojení v Perugii – 13/84.


15. 8. 1984

Dopis České národní radě a ministerstvu zdravotnictví ČSR o československém zdravotnictví; přiložena detailní analýza "Zdraví je součástí práva na život", zpracovaná skupinou lékařů a dalších zdravotnických pracovníků z podnětu Charty 77 – 14/84.


19. 8. 1984

Dopis Federálnímu shromáždění a předsednictvu vlády ČSSR k 16. výročí vojenské intevence v Československu, informující o policejní akci, jejímž cílem bylo zabránit tomu, aby Charta 77 mohla výročí připomenout, a nabádající k přezkoumání smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk u nás – 15/84.


26. 9. 1984

Sdělení o diskusi k dokumentu Charty 77 "Právo na dějiny"; přiložen polemický příspěvek historiků-signatářů Charty 77 – 16/84.


11. 10. 1984

Dopis J. Seifertovi a švédské královské akademii věd k udělení Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1984 J. Seifertovi – 17/84.


2. 11. 1984

Dopis Charty 77 a VONS prezidentu republiky a Byru Socialistické internacionály k případu vězněného mluvčího Charty 77 R. Batťka u příležitosti jeho 60. narozenin; přiložen Batťkův životopis – 18/84.


2. 11. 1984

Otevřený dopis polským přátelům k únosu a zavraždění katolického kněze Jerzyho Popieluszka – 19/84.


1. 12. 1984

Analýza "Právo na informace" o systematickém porušování práva na svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace v ČSSR – 20/84.


12. 12. 1984

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a Úřadu pro věci církevní o situaci a pronásledování řeholních společností v ČSSR; přiložen elaborát "K situaci řeholí v Československu", zpracovaný skupinou věřících občanů na žádost Charty 77 – 21/84.


23. 12. 1984

Sdělení o policejních akcích proti některým signatářům Charty 77 za návštěvy západoněmeckého ministra zahraničí v Praze – 22/84.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1984

1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Dokument č. 10/84 (dopis Předsednictvu fed. vlády ČSSR a MOP


Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.