www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1985

6. 1. 1985

Sdělení o nové trojici mluvčích Charty 77 s přiloženými životopisy J. Dientsbiera, E. Kantůrkové a P. Šustrové – 1/85.


6. 1. 1985

Analýza bilancující osm let existence Charty 77; příloha: Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 – 2/85.


19. 1. 1985

Poděkování Mezinárodnímu výboru pro podporu Charty 77 v Paříži za udělení Ceny Jana Palacha za rok 1984 filozofu L. Hejdánkovi – 3/85.


14. 2. 1985

Sdělení o dosavadních výsledcích diskuse k dokumentu Charty 77 "Právo na dějiny" (11/84) a o čs. zdravotnictví (14/84) – 4/85.


11. 3. 1985

Sdělení o stanovisku skupiny signatářů k aktuálním otázkám míru a bezpečnosti v Evropě, spolu s poselstvím "Pražská výzva", formulovaným jako dopis 4. mezinárodní konferenci za jaderné odzbrojení v Evropě (3.-6. 7. 1985 v Amsterodamu) a podepsaným 45 signatáři – 5/85.


12. 3. 1985

Otevřený dopis prezidentu republiky o policejní akci proti účastníkům soukromého promítání filmů – 6/85.


20. 3. 1985

Návrhy Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR na přezkoumání celého čs. právního řádu z hlediska důsledné realizace Mezinárodních paktů o občanských a lidských právech; příloha: aktualizovaný text přílohy k dokumentu Charty 77 z 8. 2. 1978, nový dokument vznikl u příležitosti připravované konference expertů pro otázky lidských práv v Ottawě, organizované v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) – 7/85.


25. 3. 1985

Sdělení a blahopřejný dopis k narozeninám českého literárního vědce a spisovatele V. Černého – 8/85.


26. 4. 1985

Prohlášení zaslané prezidentu republiky a předsedovi vlády ČSSR u příležitosti 40. výročí ukončení 2. světové války, kritika krizových jevů čs. společnosti – 9/85.


20. 5. 1985

Seznam dalších 28 signatářů – 10/85.


22. 5. 1985

Dopis Ministerstvu práce a sociálních věcí a Mezinárodní organizaci práce o diskriminaci v zaměstnání v ČSSR, plynoucí z tzv. kádrové politiky KSČ; příloha: rozbor usnesení ÚV KSČ o kádrové a personální práci z 6. 11. 1970 – 11/85.


28. 5. 1985

Dopis předsedovi vlády ČSSR o policejním dohledu nad signatáři Charty 77 při návštěvách západních státníků v ČSSR – 12/85.


30. 5. 1985

Sdělení a souhrnná zpráva, kterou Charta 77 získala z blíže neuvedeného pramene a kterou zveřejnila, o ekologických problémech plánované stavby závodního motocyklového okruhu v Brně – 13/85.


3. 6. 1985

Sdělení o rozhovorech signatářů Charty 77 se členy doprovodu francouzského ministra zahraničí za pobytu v Praze a o policejních akcích při této příležitosti – 14/85.


10. 6. 1985

Sdělení o druhém dílu samizdatového sborníku "Hlasy k českým dějinám", který shrnul pokračování diskuse k dokumentu Charty 77 "Právo na dějiny" (11/84) – 15/85.


20. 6. 1985

Blahopřejný telegram k 60. narozeninám E. Weinzierlové, předsedkyně rakouského výboru solidarity s ČSSR – 16/85.


29. 6. 1985

Otevřený dopis W. Frasyniukovi, A. Michnikovi a B. Lisovi s poselstvím solidarity při příležitosti rozsudku nad aktivisty zakázané odborové organizace Solidarita v Polsku – 17/85.


1. 7. 1985

Sdělení o zahraničních ohlasech na text "Pražské výzvy" (5/85) k otázkám míru a bezpečnosti v Evropě – 18/85.


23. 7. 1985

Prohlášení prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR a Čs. výboru pro evropskou bezpečnost k 10. výročí podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – 19/85.


20. 8. 1985

Prohlášení k 17. výročí vojenské intervence v Československu – 20/85.


3. 9.1985

Dopis biskupovi Desmondovi Tutu v Jihoafrické republice, odsuzující politiku apartheidu – 21/85.


13. 9. 1985

Dopis předsednictvu vlády ČSSR o výzvě maďarské občanské iniciativy Kruh Dunaj k ochraně přírody dunajské oblasti, jež byla adresovaná československé veřejnosti; přiložen text výzvy a zpráva o následcích stavby přehrady Gabčíkovo v oblasti Žitného ostrova – 22/85.


22. 9. 1985

Sdělení a blahopřejný dopis k 80. narozeninám J. Seiferta – 23/85.


25. 9. 1985

Prohlášení Charty 77 a sedmi spisovatelů o represívní politice státu v oblasti kultury po roce 1968, určené vládě ČSSR a Evropskému kulturnímu fóru v Budapešti – 24/85.


24. 10. 1985

Dopis předsedovi vlády ČSSR o poplašných zprávách, že bude omezeno cestování čs. občanů do Maďarska – 25/85.


7. 11. 1985

Společný dopis Charty 77 a VONS (sdělení VONS č. 482) předsedovi polské vlády, primasovi polské katolické církve v Polsku, L. Waleovi a Dočasné koordinační komisi odborového svazu Solidarita, se stanoviskem na podporu politických vězňů v Polsku, zaslané u příležitosti akcí organizovaných zakázanou Solidaritou – 26/85.


8. 11. 1985

Dopis exilové organizaci Rada svobodného Československa v New Yorku, odpovídající na dopis ve věci podpisu výzvy "Nikaragua má právo na mír" skupinou signatářů Charty 77 – 27/85.


14. 11. 1985

Analýza předsedovi vlády ČSSR, předsedovi plánovací komise, řediteli Ekonomického ústavu ČSAV a řadě redakcí čs. sdělovacích prostředků o příčinách krizových jevů čs. hospodářství a potřebě ekonomické reformy – 28/85.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1985

1986 1987 1988 1989


související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.