www.TOTALITA.cz

volby 1946
v kontextu minulosti

Politická situace po druhé světové válce

Poválečné politické uspořádání Československa bylo do značné míry ovlivněno situací, která vznikala na osvobozovaném území. Východní fronta postupovala k západu a když byla 20. ledna 1945 osvobozena východoslovenská metropole Košice, začal se sem soustřeďovat politický a hospodářský život z celého okolí.


Již 1.února 1945 vznikla v Košicích Slovenská národní rada (SNR) jako vedoucí politický orgán slovenského národa, 4. února 1945 vydala SNR manifest, v němž vysvětlila zásady své politiky a 7.února 1945 jmenovala sbor pověřenců. Slovenská národní rada ihned rozpustila četnické a policejní složky na Slovensku (23.2.1945) a místo nich zřídila nový orgán Národní bezpečnost. Vydala také nařízení o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel slovenského národa (27.2.1945).


I když SNR procházela postupně řadou personálních změn, dominující roli v ní sehrávaly dvě politické strany - Demokratická strana (vznikla během Slovenského národního povstání) a Komunistická strana Slovenska. Slovenská národní rada usilovala od samého začátku o federativní uspořádání poválečné ČSR. Projednáním tohoto požadavku pověřila svou delegaci (2.3.1945) pro jednání o programu nové československé vlády v Moskvě.


Na poradě zástupců DS a KSS (15.3.1945) bylo rozhodnuto o vytvoření přípravného výboru Národní fronty na Slovensku, vybudování jednotného svazu slovenského rolnictva a jednotné organizace slovenské mládeže. O několik dnů později vznikl řídící orgán Národní fronty Čechů a Slováků, jehož předsedou byl zvolen Klement Gottwald.

Moskevská dohoda a Košický vládní program

Jednání v Moskvě (22.- 29.3.1945) se zúčastnili představitelé londýnské exilové vlády se zástupci KSČ, sociálních demokratů, národních socialistů, lidovců a Slovenské národní rady. Návrh Slovenské národní rady na federalizaci Československé republiky byl po ostré výměně názorů odmítnut. Delegáti se ale dohodli na programu a podobě první vlády Národní fronty Čechů a Slováků.


Budoucí vládu měly tvořit pouze strany, které se zúčastnily moskevských jednání. Kandidovat ve volbách naopak nesměly strany s pravicovými programy pro údajnou kolaboraci s nacisty: Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu - Agrární strana (před válkou měla v parlamentu nejvíce mandátů), Československá živnostensko-obchodnická strana, Československá národní demokracie a další strany.


Nová vláda Národní fronty Čechů a Slováků byla jmenována 4.4.1945. Do funkce předsedy vlády byl zvolen sociální demokrat Zdeněk Fierlinger, místopředsedou vlády se stal komunista Klement Gottwald. Ve vládě nebyli zastoupeni účastníci domácího protinacistického odboje. Následující den přijala vláda Košický vládní program. Ten vycházel důsledně z moskevských dohod.související texty:

Gustáv Husák

co se také dělo při osvobozování Slovenska


volby 1946 v kontextu minulosti

postupná příprava komunistů k převzetí absolutní moci

jak KSČ dodržovala své sliby

jak KSČ dodržovala Ústavu

volební program KSČ

komunisté a náboženství

volební výsledky


volby 1946 - úvodní strana

volby v období 1946-1989 - úvodní strana

autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: 6

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.