www.TOTALITA.cz

volby 1946
volební program KSČ - Jdeme do voleb pod praporem práce pro republiku!

Reakce pohoří

Jsou u nás různí reakčníci, kteří se s nenávisti dívají na úspěchy budovatelské práce, kteří se řídí heslem: "Čím hůř, tím líp!" Nesnášejí, že vládě se daří překonávat jednu překážku za druhou, že autorita vlády roste, že se poměry u nás konsolidují. Chtěli by, aby to bylo špatné. Sázejí však na špatnou kartu. Náš lid jim připraví nová a nová zklamání. Těchto reakčníků není u nás mnoho. Nemluvili bychom o nich, kdyby se tito zpátečníci nedostávali různými cestami a cestičkami do některých vládních stran, neusazovali se tam a neovlivňovali jejich politiku.


Ke škodě republiky se někteří činitelé v slepé touze získat hlasy příslušníků rozpuštěných stran stávají hlásnými troubami reakce a jejich agitace se dostává do nebezpečných, škodlivých a opozičních vod. Máme příklady, že řečník vládní strany jen pomlouvá, nic se mu u nás nelíbí a nakonec opravdu nevíte, jestli je to řečník vládní strany anebo nějaké opozice. Nejnebezpečnější je, když tací lidé se v honbě za hlasy dávají svésti k tomu, aby slibovali, že když to vyhrají, tak zvrátí nové pořádky a že se to všechno změní a obrátí k starému.


Náš lid už byl jednou oklamán. Bylo to v roce 1918. Tehdy dostal různé vymoženosti, které se potom postupně odbourávaly. Tehdy ovšem banky zůstaly pánům Preissům a fabriky Krulišům-Randům. Tehdy také nebylo jednotné dělnické třídy. Dnes máme jednoty, máme jednotné odbory, jednotu družstev, mládeže, zemědělců. Není sily, která by mohla zvrátit nový režim v republice. Liché jsou všechny naděje reakce. Náš národ je národem demokratickým a nesedne na lep zpátečníkům.


Pokud jde o volby a jejich výsledek, ani na chvíli nepochybujeme o tom, jak volby dopadnou. Lid bude oceňovati politické strany nikoliv podle slibů, ale podle práce pro národ. Jsme přesvědčeni, že komunistická strana, která dala v boji za svobodu krev svých nejlepších lidi a která v první vládě hrála rozhodující roli a je dnes největší politickou stranou, bude rozhodující silou i ve druhé a v dalších vládách. Naše politika bude potvrzena vítězstvím ve volbách. Tím také bude potvrzen dosavadní politický kurs v republice.související texty:

Jaké bezprostřední požadavky budeme prosazovat

Prací k blahobytu

Reakce pohoří

Pomluvy proti straněvolby 1946 v kontextu minulosti

postupná příprava komunistů k převzetí absolutní moci

jak KSČ dodržovala své sliby

jak KSČ dodržovala Ústavu

volební program KSČ

komunisté a náboženství

volební výsledky
volby 1946 - úvodní strana

volby v období 1946-1989 - úvodní strana


autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: Jdeme do voleb pod praporem práce pro republiku!, osnova referátu pro volební schůze KSČ, tisk Svoboda, Praha

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.