www.TOTALITA.cz

volby 1946
Komunisté a náboženství (z obsahu komunistického volebního plakátu)

Každé učení, které chce spravedlnost a nový lepší řád na zemi, bývalo ve své době pronásledováno. Tak jako vládci starého Říma pronásledovali, mučili a křižovali první křesťany, kteří hlásali lásku k bližnímu a chtěli svět bez křivd a vykořisťování - stejně tak hitlerovci a kapitalisté pronásledovali, mučili a vraždili komunisty, bojovníky za svobodu, pokrok a spravedlivé uspořádání světa.


Komunisté dostali za pravdu! Jsou dnes vedoucím činitelem v naši zemi. Reakcionářům zbyla poslední zbraň - nízká pomluva! Aby zmátli náš věřící lid a odvrátili ho od cesty, kterou ho vede komunistická strana, roztrušují starou hitlerovskou lež, že komunisté jsou úhlavními nepřáteli náboženství a církve.My komunisté prohlašujeme,
že plně uznáváme demokratickou zásadu svobody svědomí a náboženského vyznání, stejně, jako uznáváme svobodu výkonů náboženských obřadů.


Náboženství považujeme za vnitřní a soukromou věc každého jednotlivce, a zejména odmítáme rozpoutávat v otázkách náboženských jakýkoliv boj, který by ohrožoval jednotu národa. Naopak pokládáme za daleko důležitější dohodnout se se všemi lidmi dobré vůle o tom, jak společně pracovat ke štěstí a blahobytu národa. - Vážíme si proto také všech vlasteneckých kněží, kteří statečně proti fašismu bojovali a dnes při výstavbě republiky upřímně pomáhají.Prohlašujeme,
že ideály křesťanské pospolitosti a lásky k bližnímu nejsou v rozporu s naším snažením po šťastném světě bez vykořisťovatelů a farizeů.


Jenom nepřátelé těchto ideálů, různí kazimírové a červotoči, kteří chtěji rozhlodat zdravé kořeny naší nové republiky, bojují dnes proti komunistům.Věřící lidé
milují pravdu! Vědí, že bez hrdinného boje Sovětského svazu a bez obětí, které přinesli komunisté na oltář národa, nezněla by již nikdy česká řeč ani v kostelích. Proto věřící lidé odmítnou lží a pomluvy reakce!Půjdou s komunistickou stranou,
která je nejlepší zárukou silné, šťastné a ve všem spravedlivé republiky!související texty:

Fotogalerie - plakát k volbám 1946

perzekuce církví a náboženských organizací


volby 1946 v kontextu minulosti

postupná příprava komunistů k převzetí absolutní moci

jak KSČ dodržovala své sliby

jak KSČ dodržovala Ústavu

volební program KSČ

komunisté a náboženství

volební výsledky

volby 1946 - úvodní strana

volby v období 1946-1989 - úvodní strana

autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: plakát KSČ, tisk Svoboda, Praha

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.