www.TOTALITA.cz

cenzura
Hlavní správa tiskového dohledu - cenzurní zásahy

Hlavní správa tiskového dohledu necenzurovala jen tisk, rozhlas a televizi, ale i filmové scénáře, produkci nakladatelství, fondy knihoven, estrády, přednášky, průvodce výstav a muzeí, veškerou činnost osvětových zařízení.


V první etapě působení HSTD, v 50. letech, převažovaly zásahy v závodních, okresních a krajských periodikách. V 60. letech bylo nejvíce zásahů v kulturních časopisech.


Rozsah cenzury dokládá přehled za období 1962-1965. Celkem 16 082 zásahů (z toho 8 177 na ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství) v souladu se závěry XII. sjezdu KSČ, zasedání o ideologii a se "Stanoviskem ÚV KSČ k poslání a úrovni kulturních časopisů".


V přehledu cenzoři konstatovali nesprávně chápanou nebo dokonce odmítanou vedoucí úlohu strany v umění a v literatuře, požadavky na svobodu kulturních pracovníků. Vyčíslili delikty v jednotlivých titulech - Literární noviny 125 deliktů, časopis Plamen 34, časopis Tvář 17 aj. s tím, že stejná tendence je i v divadlech, filmu, rozhlase a v televizi.


Dle přehledu o činnosti oddělení rozhlasu a televize vykázali cenzoři od listopadu 1953 do 28. května 1956 celkem 390 zásahů, označených jako "tajné" a 953 "v obecném zájmu", 21 zásahů jim ušlo, 22 bylo chybných.


Za necelý rok 1959 to bylo 15 "tajných zásahů" a 39 "v obecném zájmu". Tři závadné informace nezachytili - např. vyzrazení míst vojenských posádek nebo roční produkci drátů v NHKG.


Nejvíce zásahů se týkalo politického vysílání (17) a humoru (11), kde byly delikty označeny za závažnější. V počátečním stádiu televize působily cenzorům největší potíže přímé přenosy, programové změny, besedy bez generální zkoušky, herecká vystoupení.


Při živém vysílání proto seděl cenzor vedle režiséra a pokud nedal na odvysílanou stránku scénáře razítko, vypukl malér.související texty:

Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966)

cenzurní zásahy

cenzurní zásahy v ČST

Ústřední publikační správa (1966-1968)

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Ondřeje Neffa

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Jarmily Cysařové

Úřad pro tisk a informace (1968-1989)

Federální úřad pro tisk a informace (1980-1990)

moc a média během normalizace

zákaz kritiky zemí Varšavské smlouvy a přítomnosti ...


tiskový odbor FMV

Ústřední redakce ABaB Československé televize


cenzura - úvodní část


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 86,87,88

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.