www.TOTALITA.cz

seznam tzv. Benešových dekretů

pořadí

zákon

název dekretu

datum schválení

ukončení platnosti

1.

1/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné

2.4.1945

1.1.1971

2.

3/1945 Sb.

Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona
a branného zákona

23.4.1945

1.8.1950

3.

5/1945 Sb.

Dekret prezidenta o neplatnosti některých majetkově - právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

19.5.1945

v platnosti

4.

8/1945 Sb.

Dekret prezidenta o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků

2.6.1945

v platnosti

5.

12/1945 Sb.

Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů,
jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

21.6.1945

v platnosti

6.

16/1945 Sb.

Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů
a o mimořádných lidových soudech

19.6.1945

1.1.1949

7.

17/1945 Sb.

Dekret prezidenta o Národním soudu

19.6.1945

5.5.1947

8.

19/1945 Sb.

Dekret prezidenta o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé

23.6.1945

23.8.1948

9.

20/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o prozatímním výkonu moci zákonodárné
(Přetisk z roč. I, č. 10 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 4. 12. 1940.)

15.10.1940

28.10.1945

10.

21/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
(Přetisk z roč. VI, č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 27. 2. 1945.)

22.2.1945

28.10.1945

11.

22/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé

23.6.1945

v platnosti

12.

25/1945 Sb.

Dekret prezidenta o sjednocení celního práva na území republiky Československé

23.6.1945

1.8.1954

13.

26/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců
do výslužby podle věku.

9.7.1945

10.5.1948

14.

27/1945 Sb.

Dekret prezidenta o jednotném řízení vnitřního osídlení

17.7.1945

15.3.1950

15.

28/1945 Sb.

Dekret prezidenta o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.

20.7.1945

v platnosti

16.

33/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé
a maďarské

2.8.1945

1.10.1949

17.

35/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků)
v pohraničním území

31.7.1945

5.11.1949

18.

36/1945 Sb.

Dekret prezidenta o plnění závazků znějících na říšské marky

2.8.1945

v platnosti

19.

38/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přísném trestání drancování

31.7.1945

1.8.1950

20.

39/1945 Sb.

Dekret prezidenta o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

31.7.1945

1.1.1946

21.

47/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o Prozatímním Národním shromáždění

25.8.1945

18.4.1946

22.

50/1945 Sb.

Dekret prezidenta o opatřeních v oblasti filmu

11.8.1945

v platnosti

23.

52/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zatímním vedení státního hospodářství

18.4.1945

1.1.1946

24.

53/1945 Sb.

Dekret prezidenta o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům

17.8.1945

v platnosti

25.

54/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry

31.8.1945

v platnosti

26.

56/1945 Sb.

Dekret prezidenta o úpravě platu prezidenta Československé republiky

22.8.1945

1.1.1993

27.

57/1945 Sb.

Dekret prezidenta o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády

22.8.1945

1.7.1960

28.

58/1945 Sb.

Dekret prezidenta o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

20.8.1945

1.4.1950

29.

59/1945 Sb.

Dekret prezidenta, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody

20.8.1945

v platnosti

30.

60/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou
a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945

24.8.1945

30.1.1946

31.

62/1945 Sb.

Dekret prezidenta o úlevách v trestním řízení soudním

8.8.1945

1.8.1950

32.

63/1945 Sb.

Dekret prezidenta o Hospodářské radě

25.8.1945

12.3.1949

33.

66/1945 Sb.

Dekret prezidenta o Úředním listě republiky Československé

14.8.1945

1.1.1950

34.

67/1945 Sb.

Dekret prezidenta, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků

21.8.1945

1.4.1950

35.

68/1945 Sb.

Dekret prezidenta o reaktivaci veřejných zaměstnanců

24.8.1945

1.4.1950

36.

69/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy

8.9.1945

v platnosti

37.

71/1945 Sb.

Dekret prezidenta o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství

19.9.1945

1.1.1966

38.

73/1945 Sb.

Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č.103 Sb.,
pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty

6.9.1945

1.4.1950

39.

74/1945 Sb.

Dekret prezidenta o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě

1.9.1945

1.4.1950

40.

76/1945 Sb.

Dekret prezidenta o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů

21.9.1945

1.6.1951

41.

77/1945 Sb.

Dekret prezidenta o některých opatření k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě

21.9.1945

20.6.1966

42.

78/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků

19.9.1945

20.6.1966

43.

79/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské

19.9.1945

1.2.1949

44.

80/1945 Sb.

Dekret prezidenta o opětném zavedení středoevropského času

29.9.1945

26.3.1949

45.

81/1945 Sb.

Dekret prezidenta o některých opatřeních v oboru spolkovém

25.9.1945

9.6.1948

46.

82/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové

28.9.1945

24.8.1946

47.

83/1945 Sb.

Dekret prezidenta o úpravě branné povinnosti osob povolaných,jakož i dobrovolně nastoupivších
do činné služby

30.9.1945

v platnosti

48.

84/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodné úpravě délky presenční služby

30.9.1945

1.10.1949

49.

85/1945 Sb.

Dekret prezidenta, kterým se ruší školné na státních středních školách

21.9.1945

1.9.1948

50.

86/1945 Sb.

Dekret prezidenta o znovu vybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské
a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

2.10.1945

1.1.1949

51.

88/1945 Sb.

Dekret prezidenta o všeobecné pracovní povinnosti

1.10.1945

1.1.1966

52.

89/1945 Sb.

Dekret prezidenta o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

12.10.1945

14.12.1948

53.

90/1945 Sb.

Dekret prezidenta o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví

2.10.1945

1.1.1953

54.

91/1945 Sb.

Dekret prezidenta o obnovení československé měny

19.10.1945

1.6.1953

55.

93/1945 Sb.

Dekret prezidenta o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění

29.9.1945

1.10.1948

56.

94/1945 Sb.

Dekret prezidenta o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže

1.10.1945

31.12.1948

57.

95/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů,
jakož i životních pojištění a cenných papírů

20.10.1945

v platnosti

58.

96/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové

13.10.1945

v platnosti

59.

97/1945 Sb.

Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové

13.10.1945

1.1.1953

60.

98/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu

13.10.1945

1.3.1946

61.

99/1945 Sb.

Dekret prezidenta o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových

13.10.1945

1.1.1953

62.

100/1945 Sb.

Dekret prezidenta o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

24.10.1945

v platnosti

63.

101/1945 Sb.

Dekret prezidenta o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

24.10.1945

v platnosti

64.

102/1945 Sb.

Dekret prezidenta o znárodnění akciových bank

24.10.1945

v platnosti

65.

103/1945 Sb.

Dekret prezidenta o znárodnění soukromých pojišťoven

24.10.1945

v platnosti

66.

104/1945 Sb.

Dekret prezidenta o závodních a podnikových radách

24.10.1945

21.7.1959

67.

105/1945 Sb.

Dekret prezidenta o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců

4.10.1945

v platnosti

68.

106/1945 Sb.

Dekret prezidenta o platech členů Prozatímního Národního shromáždění

23.10.1945

1.12.1954

69.

107/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České
a Moravskoslezské

23.10.1945

30.6.1949

70.

108/1945 Sb.

Dekret prezidenta o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

25.10.1945

v platnosti

71.

109/1945 Sb.

Dekret prezidenta o řízení výroby

27.10.1945

20.6.1966

72.

110/1945 Sb.

Dekret prezidenta o organisaci lidové a umělecké výroby

27.10.1945

16.11.1957

73.

112/1945 Sb.

Dekret prezidenta o správě soudních věznic a trestních ústavů

26.10.1945

1.2.1949

74.

113/1945 Sb.

Dekret prezidenta o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu

27.10.1945

1.3.1964

75.

114/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt
v zemích České a Moravskoslezské

27.10.1945

1.7.1949

76.

115/1945 Sb.

Dekret prezidenta o hospodaření uhlím a palivovým dřívím

27.10.1945

1.1.1951

77.

116/1945 Sb.

Dekret prezidenta o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vlád. nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva

27.10.1945

1.11.1949

78.

117/1945 Sb.

Dekret prezidenta, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého

27.10.1945

1.1.1951

79.

118/1945 Sb.

Dekret prezidenta o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství

27.10.1945

20.6.1966

80.

119/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského trestního řádu

27.10.1945

1.1.1948

81.

120/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení

27.10.1945

1.1.1948

82.

121/1945 Sb.

Dekret prezidenta o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

27.10.1945

11.4.1960

83.

122/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zrušení německé university v Praze

18.10.1945

v platnosti

84.

123/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně

18.10.1945

v platnosti

85.

124/1945 Sb.

Dekret prezidenta o některých opatřeních ve věcech knihovních

27.10.1945

1.1.1951

86.

125/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zřízení Svazu brannosti

27.10.1945

10.6.1949

87.

126/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zvláštních nucených pracovních oddílech

27.10.1945

1.8.1950

88.

127/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zřízení vysoké školy "Akademie musických umění v Praze"

27.10.1945

v platnosti

89.

128/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů
a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské

27.10.1945

1.3.1949

90.

129/1945 Sb.

Dekret prezidenta o státním orchestru Česká filharmonie

22.10.1945

v platnosti

91.

130/1945 Sb.

Dekret prezidenta o státní péči osvětové

26.10.1945

1.8.1959

92.

131/1945 Sb.

Dekret prezidenta o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu

27.10.1945

v platnosti

93.

132/1945 Sb.

Dekret prezidenta o vzdělání učitelstva

27.10.1945

7.5.1953

94.

133/1945 Sb.

Dekret prezidenta, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského

27.10.1945

v platnosti

95.

135/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni

27.10.1945

v platnosti

96.

137/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé,
v době revoluční

27.10.1945

1.8.1950

97.

138/1945 Sb.

Dekret prezidenta o trestání některých provinění proti národní cti

27.10.1945

v platnosti

98.

139/1945 Sb.

Dekret prezidenta o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé

19.10.1945

24.4.1948

99.

140/1945 Sb.

Dekret prezidenta o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

26.10.1945

4.11.1949

100.

143/1945 Sb.

Dekret prezidenta o omezení žalobního práva v trestním řízení

27.10.1945

1.1.1947
související texty:

Edvard Beneš

Benešovy dekrety


autor textu: Tomáš Vlček

použitý zdroj: psp.cz

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.