www.TOTALITA.cz

Hubert   RIPKA

*

26. 7. 1895

Kobeřice (okr. Vyškov)

+

7. 1. 1958

Londýn (Velká Británie)

český novinář, politik a historik

 

Vystudoval historii na FF UK v Praze.

1919-1925

pracoval jako archivář ministerstva národní obrany,
žurnalisticky činný,

1923-1938

spolupracovník, posléze redaktor politického týdeníku Demokratický střed,

1925-1930

parlamentní zpravodaj deníku Národní osvobození,

1930-1938

zahraničně politický redaktor a komentátor Lidových novin.
Soustavně sledoval vztahy uvnitř Malé dohody, politický vývoj ve Francii, Jugoslávii a SSSR, této problematice věnoval i zásadní studie v odborných časopisech (Slovanský přehled) a knižní publikace (Království SHS, 1926, La Yougoslavie actuelle, 1933, Les problémes de ľEurope Centrale, 1934). Stoupenec zahraniční politické linie E. Beneše a jeho diplomatický důvěrník, politicky organizován nejprve v Československé národní demokracii, od pol. 30. let v ČSNS.

1938

(září) rozhodný odpůrce mnichovské kapitulace,

1938

(říjen) odešel do zahraničí (Francie, Velká Británie),
kde na základě rozsáhlého dokumentárního materiálu napsal knihu o příčinách a důsledcích mnichovské katastrofy (Munich: Before and After, Londýn 1939).

Jeden z prvních organizátorů československého zahraničního odboje za 2. svět. války,

1939-1940

člen Československého národního výboru v Paříži,

1940-1941

státní tajemník v čs. exilovém ministerstvu zahraničních věcí v Londýně,

1941-1945

státní ministr v čs. exilovém ministerstvu zahraničních věcí v Londýně,
zároveň řídil čs. vládní vysílání BBC
a vyvíjel bohatou přednáškovou i publicistickou činnost (Východ a Západ, Londýn 1944, Československo v nové Evropě, Londýn 1945).

1945

pověřen likvidací československého exilového státního zřízení v Londýně.

1945-1948

člen předsednictva ČSNS, poslanec NS a ministr zahraničního obchodu.

20. února 1948 podal spolu s dalšími demokratickými ministry demisi na protest proti přípravám komunistů k uchopení moci ve státě.

Po nastolení komunistické diktatury uprchl v dubnu 1948 (od 19.3.1948 se skrýval na různých místech v západních Čechách) do Francie, kam ho začátkem června 1948 následovali další členové rodiny.

Po příchodu do exilu podal autentické svědectví o únorovém převratu k knize Le Coup de Prague, Une Révolution Préfabriquée (Paříž 1949, anglický překlad Czechoslovakia Enslaved, Londýn 1950, český překlad Únorová tragédie, Brno 1995)

1949-1955

působil v USA,
kde přednášel mezinárodní politiku a novodobé středoevropské dějiny na amerických vysokých školách,

od 1955

žil v Londýně.
Podílel se na politické činnosti čs. exilu a stal se členem výboru Rady svobodného Československa.
Zároveň pokračoval ve své vědecké práci a napsal řadu studií a úvah o stěžejních problémech moderních československých dějin, o politickém vývoji v SSSR a ve "východním bloku", z nichž některé byly vydány (Eastern Europe in the Post-War World, Londýn 1961), jiné zůstaly dosud v rukopise (práce o vzniku ČSR, o Mnichovu, o čs. zahraniční politice mezi světovými válkami).


související texty:

KSČ

Únor 1948

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.