www.TOTALITA.cz

Josef   TOUFAR

*

14. 7. 1902

Arnolec (okr. Jihlava)

+

25. 2. 1950

Praha

český římskokatolický kněz

 

1940

vysvěcen na kněze (původním povoláním truhlář)

1940-1948

farář v Zahrádkách

1948-1950

farář v Čihošti

1950

(leden) obviněn ze zinscenování tzv. čihošťského zázraku,
k němuž došlo 11.12.1949 ve zdejším kostele během mše (kývání křížku na oltáři)
a který byl ve skutečnosti zinscenován Státní bezpečností jako provokace proti katolické církvi.

28.1.1950

zatčen, odvlečen do věznice ve Valdicích, kde mučením nucen k doznání údajného podvodu,
avšak ani násilím se ho nepodařilo přimět ke lži.

25.2.1950

V kritickém zdravotním stavu, způsobeném mučením, byl převezen do pražského státního sanatoria, kde vzápětí zemřel.

Pohřben tajně v hromadném hrobě v Praze-Ďáblicích, příbuzným oznámena jeho smrt až v roce 1954.

 

 

Poznámka pod čarou:
Některé prameny uvádějí chybně datum narození 14.2.1902. Pro červencový termín hovoří např. školní zápisy z Arnolce ve Státním okresním archivu v Jihlavě, tento termín potvrdil i duchovní správce farnosti v Číhošti Mons. Josef Pospíšil.


související texty:

Únor 1948

Státní bezpečnost

perzekuce církví a náboženských organizací

perzekuce katolické církve (50. léta)

seznam popravených

politické procesy v 50. letech

související odkazy:

Pořad ČsT: Číhoštský svědek Jan Zmrhal


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.