www.TOTALITA.cz

Bezpečnostní pětky

Zápis

ze schůze bezpečnostní pětky jihlavského kraje konané dne 14.6.1951

za přítomnosti těchto soudruhů: Holzbauer, Zita, Kuba, Pelc, Kepák, Závodský a zem. taj. Bartoš.Program:

1. Trestání třídního nepřítele

2. Okresní veterináři1. Byl prodiskutován případ přepadu funkcionářů teroristy v Cidlině na Mor. Budějovicku. Je to druhý případ v kraji. Je zde činnost vesnických boháčů, kteří používají pro svou práci i menších zemědělců a dělníků. Těchto lidí je větší počet.

Usnesení: Soudr. Zita požádá vyšší velitelství o souhlas k větší akci. Po skončení případu předá s. Holzbauerovi seznam osob, které budou vyloučeni z KSČ. Provede se porada, aby se mohlo provést ihned zajištění majetku kulaků podle okolností a situace v každém místě.Práce prokuratury:

Soudr. Zita nanáší, že prokurátor ve Žďáře provádí nedostatečně trestání vesnických boháčů a třídního nepřítele. Soudr. Kepák zodpovídá, že bude vyměněn dělnickým prokurátorem, který již má nastoupit.Soudr. Bartoš zeměděl. taj. uvádí několik případů vesnických boháčů se kterými se již delší dobu vede řízení a je třeba je již dokončit. Jsou to:

Fojd Zadní Vydří okres Dačice - pro sabotáž

Poziles Staré Hory okres Jihlava

Zadina, který narušuje JZDSoudr. Kepák říká, že není ještě kvalitní obsazení prokurátorů, neb loňského roku bylo již v kraji 7 dělnických prokuratorů a letos po nastoupení nových jich bude celkem 6. Ostatní byli již dříve odčerpáni. Prokuratoři mají 1x měsíčně porady na kraji, kde jim jsou dávány směrnice jak mají pracovat mimo ostatních návštěv na okrese.


Usnesení: Soudr. Kepák prozkoumá případy a zařídí jejich urychlené provedení.2. Za měsíc květen byl další vzestup uhynutí hospodářského zvířectva. Toto neděje se víc přirozenou cestou, ale tím, že vesničtí boháči se zbavují různými cestami vyššího počtu dobytka, který mají míti podle plánu.


Usnesení: Složky SNB a StB budou dále věnovat pozornost okresním veterinářům.V další diskusi bylo nanášeno, že složka SNB vcelku má malý podíl na odhalování vesnických boháčů. Soudr. Kuba toto odůvodňuje tím, že je vcelku malý stav příslušníků a jsou zatíženi hodně strážní službou a čas na pochůzky do obcí jim již nezbývá jen když jsou voláni k případu. Připouští, že některá místa by mohly vykazovat vyšší činnost. Příslušníci jsou převážně mladí a nemají dosud zkušenosti v boji s třídním nepřítelem.


Příští program schůze bude opět věnován třídnímu nepříteli a boji proti němu.Zapsal M. Závodský


související texty:

originál dokumentu


zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   14.6.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   19.7.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     2.8.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     9.8.1951


bezpečnostní pětky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: www.simekbabice.ic.cz

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.