www.TOTALITA.cz

Bezpečnostní pětky

Zápis

ze schůze bezpečnostní pětky jihlavského kraje konané dne 19.7.1951 na krajském sekretariátě KSČ

za přítomnosti těchto soudruhů: Holzbauer, Zita, Kuba, Pelc, Kepák, Závodský. Zástupce stát. prokuratury s. Eichler.Program:

1. Rozkaz tří ministrů

2. Zhodnocení státního soudu v Jihlavě

3. Příprava na žně

4. Zásobovací situace

5. Případ Holánka z Vel. Meziříčí

6. Případ přísl. SVS Chocholouše

7. Bezpečnost přejezdů tratí ČSD

8. Schválení plánu práce[...]2. Ohlas procesu v kraji by zjištěn v obcích a závodech průzkumem. Ohlas je velmi dobrý. Dělníci a převážná část malých a středních rolníků souhlasí a nechcou, aby byly vyřízeny žádosti o milost ani aby byly vyňaty kněží z trestu. Kolísaví živly neprojevují svůj úsudek nebo jen říkají, že to neměli takovým způsobem teroristé dělat, neb se obávají, že se toto na ně nyní sveze. Přicházejí i odhlášky z církve. Faráři z části říkají, že o tom nevěděli a že to bylo sehrané a že museli tak vypovídat. Část farářů se dívá na toto velmi dobře. Tak Karel Němec z Radkova zaslal Jiskře dopis. Biskup brněnské diecese zaslal dopis oběžník kněžím, kde varuje, aby se nedávali do takovýchto služeb, kdy se tím škodí církvi a kdy kněz se zpronevěřuje církevnímu zákonu. Nad provinivšími kněži bude vynesen trest zbavit je všech služeb k církvi a dále říká, že budou všichni potrestáni, kteří se dají do takových služeb.


V okresech se dělají zhodnocení pro kněze a vykládá se jim politicky na debatách, kde se s nimi o tomto hovoří a debatuje. Zjišťuje se tak, jaký mají někteří postoj a bude nutno další očištění farářů.


Předsednictvo KV KSČ zasílá dopis všem členům a kandidátům, kde se odhaluje třídní nepřítel, aby se zvýšila ostražitost a bdělost. Dopis má sloužit k masové agitační práci pro ostražitost.


Týdenník Jiskra byl celý v tomto týdnu věnován k tomuto případu. Z jiných krajů dochází dopisy, aby celý případ byl vydán brožurou. Na státní prokuraturu dochází ještě rezoluce. Je zřejmé, že dopis zapůsobil i na starší věřící občany, kteří procesu věří, neb se zde vyskytly přímé vraždy, což usvědčuje. Vzniká nedůvěra ke kněžím. Tento proces zapůsobil i v jiných krajích republiky.


Při tomto procesu je nutno též zhodnotit dobrý zásah příslušníků SNB a StB při likvidaci skupiny. Jejich chování a počínání při celé akci.Zhodnocení samotného procesu:

Proces byl zpracován za týden což ještě nikdy se nestalo. Průběh měl též některé nedostatky. Část senátu byla málo seznámena s některými detaily což obecenstvo nepozorovalo. Jen funkcionáři, kteří byli do procesu zasvěceni. Proces shlédlo asi 1.200 osob, kteří dokáží, že věc nebyla incenována, ale že vše bylo pravdivé. Přítomný státní prokurátor hodnotí velmi kladně spolupráci StB při zpracování případu, což bylo přínosem při zpracování.


Nedostatek byl, že nebyla řádně připravena předporada, která byla velmi krátká a soudcům z lidu bylo řečeno, aby nekladli příliš otázek, což není správné. Předseda senátu by měl být v takovýchto případech přítomen při vyšetřování, aby dokonale zvládl materiál, aby se nestalo, že přeskočí se souvislost děje jako se stalo při Mytiskovi a jiných osobách. Byla vidět malá připravenost předsedy senátu a jeho nervosita, ačkoliv se ukázalo, že bylo dostatek času na průběh procesu. Ze strany soudy byla procesu věnována malá pozornost, až od středy, což s. Aichler hodnotí jako nedostatečné. Je nutné, aby při zpracování byla řádná dělba práce.


S. Kepák říká, že soudci z povolání asi neznali důkladně proces. Rozpor mezi předsedou senátu a prokuratorem se mohl i odrazit na soudcích z lidu. Dále připomínáme, že takovýmto procesům při zpracování by mělo být více osob od strany, kteří mohou pomoc svou prakcí a znalostmi.


Proces je politicky hodnocen, že splnol svůj účel a zvláště účast farářů byla působivá na věřící.


Po žních bude proveden druhý proces s dalšími účastníky teroristů, aby byl patřičný odstup času od prvého soudu.[...]
Schůze B5 dne 21. 6., 29. 6., 5. 7. a 12. 7. se nekonaly pro zaneprázdnění vedoucího taj. a akce Babic a státní soud.


související texty:

originál dokumentu


zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   14.6.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   19.7.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     2.8.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     9.8.1951


bezpečnostní pětky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: www.simekbabice.ic.cz

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.