www.TOTALITA.cz

Bezpečnostní pětky

Zápis

ze schůze bezpečnostní pětky Jihlavského kraje konané dne 9. 8. 1951

za přítomnosti těchto soudruhů: s. Holzbauer, s. Pešák, s. Zita, s. Kepák, církevní tajemník KNV s. Souček, s. Kořínek taj. kult. prop. odděl. KV KSČ, s. Bartoš zem. taj. KV KSČ a s. Závodský.Program:

1. Průběh žní

2. Církevní otázka v kraji

3. Případ Holánka z Vel. Meziříčí

4. Odpověď B3 Dačice


[...]


2. Církevní tajemník s. Souček podal zprávu o situaci. Úspěchy docílené v celostátním měřítku se odrazily i v našem kraji, kde se získalo několik kněží, ale značná část ještě zůstala věrna Vatikánu i když přísahali republice. Příklad je v Drbolovi a Pařilovi v babickém případě. Částečný úspěch jaksi nás uspal a funkcionáři strany se málo věnovali církevním otázkám. Církevní pětky nepracovaly pravidelně jak měly. Je zde i otázka zkvalitnění kádrů církevních tajemníků, kteří nejsou dosud vybaveni dostatečně vozidly, aby mohli kněze osobně navštěvovat a získávat pro naši politiku. Lidová správa by se měla více věnovat duchovním, aby byli stále sledováni a pokud je únosné zapojit jej do spolupráce a tak jej isolovat. Krajinský tisk se málo zabývá politikou Vatikánu. Místní rozhlasy málo využily případu procesu "Babice". Po procesu bylo dalších 5 duchovních dáno do Želiva. Toto bylo využito v příhodné době, což nezpůsobilo rozruch v místech, kde tito působili.Diskuse:

s. Holzbauer: Církevní tajemníci mají pracovat pouze na svém úseku a není problém dopravní vozidlo, ale využít řádně normálních spojů neb jeho návštěvy mají být delší, na několik hodin a je třeba tento styk prohloubit, aby církevní tajemník poznal mentalitu každého a jeho povahu. Pak bude možno společné schůze duchovních nesvolávat tak často. Osvěta nevyužila všech prostředků. Zvláště nyní po Babicích bude muset využít situace i za pomoci Národní fronty. U lidové správy je nutno míti styk s duchovním a sledovat faráře co on dělá a působit naň morálně.


[…]


Zapsal M. Závodský


související texty:

originál dokumentu


zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   14.6.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   19.7.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     2.8.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     9.8.1951


bezpečnostní pětky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: www.simekbabice.ic.cz

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.