www.TOTALITA.cz

na zajišťování srpnového vysílání Československé televize vzpomíná redaktor Miroslav Sígl
24. díl: aneb Post Scriptum

Ještě dva malé dovětky:

Nikdy nezapomenu na jména čtyř prvních posrpnových hrdinů z řad čs. poslanců, kteří 18. října 1968 hlasovali v Národním shromáždění proti uzavřené smlouvě o podmínkách "dočasného pobytu" okupačních vojsk na našem území. Byli to František Kriegel, Gertruda Sekaninová - Čakrtová, František Vodsloň a Božena Fuková. Jména ostatních 10, kteří se zdrželi hlasování, nebyla zveřejněna. Celkem 228 poslanců zvedlo ruku "pro"...Druhý dovětek patří rovněž do historie, ale už bez uvedení jmen. V otištěných vzpomínkách jsou jmenováni mnozí jednotlivci, kteří v prvních srpnových dnech vydatně pomáhali při rozhlasovém a televizním vysílání. Žel - někteří z nich v době normalizace zklamali, podlehli útlaku a stali se z nich - ať již z donucení nebo dobrovolně - spolupracovníci či agenti tajných služeb tehdejšího režimu. Až teprve po listopadových změnách politického systému a společenských poměrů v roce 1989 - po demokratické "sametové" revoluci (chcete-li) s návratem ke svobodě, jsme se postupně o nich dozvídali, a stále ještě nás překvapují staronová jména těch, kteří v těžkých zkouškách neobstáli. Bohužel, nevím o žádném z nich, který by se k tomu čestně přiznal, či omluvil se alespoň svým nejbližším. Snad i tady lze hledat kořeny současné demoralizační atmosféry v naší společnosti. Pevně však věřím, že zdravý duch a rozum nakonec přece jen zvítězí.


Pro server Totalita.cz vzpomínal Miroslav Sígl, redaktor Televizních novin (1965-1968) a Svobodného vysílače Tesla Hloubětíndíl vzpomínek:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

související texty:

Sametová revoluce

Státní bezpečnost


Kalendárium - srpen 1968

události roku 1968

vzpomínky - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.