www.TOTALITA.cz

rok 1968
lednové události

lednové zasedání ÚV KSČ

od 3. ledna pokračovalo prosincové zasedání ÚV KSČ. Znamenalo počátek změn, které byly poté ve světě známé jako Pražské jaro.


Byly odstartovány personální změny na všech stranických úrovních. Do funkcí nastupovali noví lidé, kteří budou nazývání představiteli Ledna.zvolen nový 1. tajemník

6. ledna byl do funkce 1. tajemníka strany zvolen do té doby neznámý Alexander Dubček. Neznámý stranický funkcionář, který nevadil odpůrcům ani zastáncům Novotného. Tomu byla ponechána funkce prezidenta republiky.


Volba Dubčeka, který byl slovenské národnosti, do této vysoké funkce, navíc pomohla uklidnit slovensko-české vztahy, které byly vinou nevhodného Novotného vystupování v té době rozjitřeny.


Lednové zasedání bylo velkou změnou v životě strany. V této chvíli však ještě normální občan dění ve straně nevěnoval pozornost. O pár týdnů později však bude všechno jinak.

Změny v chování funkcionářů KSČ

Jsou patrny v následujících týdnech. V projevech vysokých stranických funkcionářů se objevují nové věty. Josef Smrkovský hovořil o nutnosti odstranění byrokratických bariér, demokratického rozhodování, o tom, že je nutno jednat tak, aby nevznikl rozpor mezi slovy a činy.


Alexandr Dubček dokonce na oslavách výročí února 48 mluvil o nápravě křivd a zvýšení podílu pracujících na správě.


Nutno však zdůraznit, že strana v této chvíli uvažuje pouze o kosmetických vnitrostranických změnách. Ke všemu, co udělá navíc, bude donucena později tlakem zdola.Šejnova aféra

27. února utekl na Západ nejvyšší straník v armádě, člen předsednictva Národního shromáždění generálmajor Jan Šejna.


Utekl ještě předtím, než jej poslanci stačili zbavit imunity, aby mohl být vyšetřován pro korupci. Útěk posílil ve společnosti tendence proti Novotnému, protože se jednalo o přítele jeho rodiny.


související texty:

KSČ


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 17

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.