www.TOTALITA.cz

rok 1968
reakce na Obrodný proces  -  vnitřní opozice

bezprostředně po Lednu se objevovaly kritické hlasy ojediněle. Lidé v drtivé většině podporovali polednové změny a tak tyto hlasy zůstaly na okraji jejich pozornosti. Postupem doby však sílily. Jak se však později ukázalo, měli tito kritici vlivné přátele v okolních socialistických státech.


Nejznámější "Jodasova skupina"

V březnu rozesílala svá stanoviska sdělovacím prostředkům skupina 5 předválečných členů KSČ z Libně.


Členové této skupiny (Josef Jodas, Emanuel Famíra, Ladislav Morávek, Karel Pospíšil, Václav Svoboda a Karel Šmidrkal) usilovali o návrat společnosti 50. let. Požadovali naprostou ideologickou a ideovou jednotu, odvolání Novotného prohlašovali za puč měšťáckých a maloburžoazních živlů.


Jejich názory byly obecně přijímány jako kuriozita. Povzbudily však obdobně smýšlející jednotlivce a skupiny.Anonymní letáky

V té době se objevovaly i letáky napadající představitele Ledna. Dle způsobu jejich provedení i rozšiřování bylo jasné, že krajní opozice má k dispozici moderní prostředky.

podvržené dopisy

V kampani se začaly objevovat i prvky antisemitismu. Součástí těchto tendencí byly i dopisy, které se objevily na veřejnosti na jaře. Měly pocházet od Židovského dokumentačního střediska ve Vídni. Ředitel Wiesenthal v nich děkoval vedoucím představitelům republiky za podporu židovského hnutí v jeho úsilí o světovládu. Podvod však byl odhalen na samém začátku a dopisy upadly v zapomnění.


Po počátečním nezájmu začala kampaň proti polednovým změnám, především díky způsobu jejího vedení, vyvolávat ve společnosti odpor. Její původci se proto stáhli do ústraní a omezili se na kritiku na nových pořádků.


O to však více začala nabírat na síle kritika pocházející ze zahraničí. Pocházela z těch socialistických zemí, které se v srpnu podílely na okupaci Československa.


související texty:

reakce na Obrodný proces  -  vnitřní opozice

reakce na Obrodný proces  -  zahraniční ohlasy


Pražské jaro 1968

Výsledek stranického šetření činnosti Oldřicha Černíka


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 17

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.