www.TOTALITA.cz

rok 1989
Palachův týden - pondělí 16. ledna 1989 pohledem denního tisku
propaganda v Rudém Právu

článek: Nová provokace ve středu Prahy

PRAHA (ČTK, zr) - Na Václavském náměstí v Praze se v neděli několik skupin protistátních živlů pokusilo o provokaci dlouhodobě připravovanou západními diverzními centry a některými západními rozhlasovými stanicemi - zejména Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky - ve spolupráci především s představiteli tzv. Charty 77. Snažily se zneužít výročí nesmyslné sebevraždy studenta J. Palacha k vyvolání protisocialistických emocí a narušení pořádku v hlavním městě, přestože státní orgány takovou akci zakázaly.


Příslušníci pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti rázně zakročili proti provokatérům a jimi plánovaným akcím, které znemožnili. Jedenadevadesát nejaktivnějších narušitelů předvedli.


Na žádost pracovních kolektivů se na udržování pořádku a klidu ve středu města podíleli příslušníci Lidových milicí z pražských závodů.


Jak uvedla Čs. televize, po 17. hodině byl v ulicích města klid.
rubrika: Slovo ke dni

článek: Nesmyslnost

Mladý příteli, dozvěděl jsem se z tisku a televize, že chceš při příležitosti dvacátého výročí sebevraždy Jana Palacha spáchat sebevraždu upálením. Jsem příslušník bývalé zahraniční armády v Sovětském svazu. Když jsem se přihlásil jako čtrnáctiletý kluk do této armády, také jsem se chtěl obětovat, chtěl jsem bojovat za tuto zem, za vlast, chtěl jsem také položit život na oltář vlasti. Ano, tenkrát to bylo nutné. Protože kdo miloval tuto zem, musel v době okupace pro ni něco udělat. Pro co ty, hochu, se chceš obětovat? A vlastně za co chceš položit svůj mladý život? Co vlastně chceš a za co chceš zemřít? Snad ne za to, že hrstka dobrodruhů tě žene do tohoto činu? Uvědom si, že láska k vlasti, k této rodné a krásné zemi, se vyjadřuje jinak.


A nyní k vám, vážení, kteří doháníte mládež k těmto činům. Přestaňte! Přestaňte, dokud není pozdě. Životy mladých lidí se nedají nahradit, nehazardujte s republikou. My vám ji nedáme.


podepsán:
Václav Dubec, Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičínsouvisející texty:

události 15. ledna


události 16. ledna

televizní zpravodajství

Televizní noviny podrobněji

pořad Aktuality

deník Rudé Právo


události 17. ledna

události 18. ledna

události 19. ledna

události 20. ledna

události 21. ledna


Palachův týden

Palachův týden objektivem televizního zpravodajství

Palachův týden pohledem denního tisku


Sdělovací prostředky


petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: deník Rudé Právo (grafická úprava textu: Totalita.cz)

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.