www.TOTALITA.cz

rok 1989
Palachův týden - úterý 17. ledna 1989 pohledem denního tisku
propaganda v Rudém Právu

článek: Záměr je jasný: provokovat k neklidu
K zneužití výročí tragické smrti studenta J. Palacha

PRAHA (Od našich zpravodajů) - Jak jsme již informovali, pokusilo se v neděli 15. ledna na Václavském náměstí v Praze několik skupin protistátních živlů o provokaci, jejímž smyslem bylo zneužití výročí nesmyslné sebevraždy studenta J. Palacha. V pondělí došlo k pokusu o obdobnou provokaci znovu.


O okolnostech, které dovedly studenta pražské filozofické fakulty Univerzity Karlovy k nesmyslnému gestu končícímu zbytečnou smrtí, jsme psali v Rudém právu 12. ledna v článku Bylo to hazardérství. Informovali jsme i o tom, že stejné síly, dokonce často reprezentované stejnými jmény, připravují ve středu Prahy uspořádání "vzpomínkového shromáždění na paměť studenta Palacha". Odbor vnitřních věcí ONV Praha 1 žádost podepsanou několika disidenty zamítl. Veřejné mínění mezitím rozjitřil dopis neznámého pisatele, jenž oznámil jednomu z "chartistů", že "15. ledna 1989 v odpoledních hodinách na Václaváku u koně opět zazáří lidská pochodeň".


Proto státní správa přijala odpovídající opatření. Spolu s příslušníky Veřejné bezpečnosti pomáhaly v neděli zajišťovat pořádek v centru hlavního města také Lidové milice z pražských podniků. Přesto se provokatéři pokusili v blízkosti sochy sv. Václava uspořádat demonstraci podle předem naplánovaného scénáře - za každou cenu vyvolat střetnutí, vyvolat ovzduší k neklidu.


K čemu v neděli došlo? Před čtrnáctou hodinou se ve středním pásu Václavského náměstí tvoří skupina asi 300 lidí, kteří na výzvy k opuštění prostoru reagují pískotem a urážkami příslušníků Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí. Pořádkové jednotky rychlým a rozhodným zákrokem vytlačují tyto hloučky do Vodičkovy, Jindřišské a Opletalovy ulice. Zasahují také na dalších místech ve středu města, mj. na náměstí Krasnoarmejců.


Upřímně řečeno, byla to nepěkná podívaná. Ve snaze upoutat pozornost se dospělý muž při první výzvě ke klidu vrhá na zem a kope kolem sebe. Asi pětiletá holčička měla zase na ramenou svého otce očividně posloužit jako štít jeho jakési "sebeobrany". Hlouček mladých lidí považuje svou účast za recesi, a když tito výtržníci úprkem mizí v pasážích a chodbách domů, bezohledně porážejí zvědavce. Došlo tak i ke zraněním několika starších občanů.


V podvečer je v centru Prahy pořádek obnoven. Na útvary VB je předvedeno 91 občanů. Někteří z nich jsou stíháni i pro trestné činy. Mnozí účastníci nepovolené demonstrace se podobných protisocialistických vystoupení nezúčastňují poprvé.xxxV pondělí 16. ledna se některé skupiny pokusily na stejném místě znovu o provokační vystoupení. Pro svůj záměr zvolily dobu před 16. hodinou, kdy je na Václavském náměstí nejvíce zaplněno. Také tentokrát byly nuceny zasáhnout pořádkové síly.


Tolik k událostem v Praze. Počátkem ledna ve Všetatech na Mělnicku navštívili nic netušící uživatelku domku, v kterém kdysi žila rodina Palachových, tři muži. Přišli ji požádat o "povolení", aby mohli umístit v průčelí domku pamětní desku věnovanou J. Palachovi. Pětasedmdesátiletá žena je odmítla a odkázala na místní národní výbor. "Delegace" vyslaná do Všetat pražskými disidenty tedy zaklepala na dveře předsedy MNV Josefa Jindry a tajemníka MNV Milana Klašky. U zmíněných funkcionářů nenašli žádné pochopení. A tak se uchýlili dokonce k hrozbám: "Příště nemusíte být zvoleni", vyděračsky prohlásili. Po delší diskusi opouštěla "delegace", která se neuměla ani pořádně představit, všetatský národní výbor s nepořízenou.


S oběma funkcionáři jsme hovořili několik dní poté. "O rodině Palachových už příliš nevíme. Matka zemřela v roce 1980, ještě před tím domek prodala. Otec zemřel dříve, než se jeho syn dopustil tragického činu. V obci nikdo z rodiny nežije. Máme tady dnes jiné, dělnější starosti", říká tajemník MNV Milan Klaška.


podepsáni:
Vlastimil Bradáč
Michal Podzimek
Karel Waltersouvisející texty:

události 15. ledna

události 16. ledna


události 17. ledna

televizní zpravodajství

Televizní noviny podrobněji

deník Rudé Právo


události 18. ledna

události 19. ledna

události 20. ledna

události 21. ledna


Palachův týden

Palachův týden objektivem televizního zpravodajství

Palachův týden pohledem denního tisku


Sdělovací prostředky


petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: deník Rudé Právo (grafická úprava textu: Totalita.cz)

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.