www.TOTALITA.cz

rok 1989
Palachův týden - pátek 20. ledna 1989 pohledem denního tisku
propaganda v Rudém Právu

rubrika: Úvodník

článek: republiku si rozvracet nenecháme

V tomto týdnu v centru Prahy probíhají výtržnosti. Hesla, která jsou na Václavském náměstí skandována, hesla proti socialistickému státu, proti jeho vládě, proti komunistické straně, objasňují charakter demonstrací jako demonstrací protistátních. Jde o demonstrace, za nimiž stojí političtí ztroskotanci z let 1968-1969, ale i nové protisocialistické skupiny, opírající se o politickou i hmotnou podporu reakčních sil zemí Severoatlantického paktu, především Spojených států.


Rudé právo a spolu s ním další denní tisk, rozhlas a televize v uplynulých dnech objasňují pozadí i souvislosti výtržností, časově spjatých se závěrem vídeňské schůzky. Záminkou k nedělnímu provokačnímu vystoupení antisocialistických sil na Václavském náměstí se stal sraz k 20. výročí nesmyslné a tragické smrti studenta Jana Palacha. Byl ze zahraničí dlouhodobě připravovaný, zejména Hlasem Ameriky a Svobodnou Evropou. Zmíněné vysílačky popularizovaly a ve skutečnosti podněcovaly i výzvy k opakování obdobných nesmyslných činů. Ostatně i na tuto stránku "koordinované součinnosti" amerických vysílaček a tzv. charty náš list také upozornil.


Od této akce, která zvedla hladinu veřejného mínění proti jejím organizátorům, se distancovali i někteří "chartisté". Např. profesor Milan Machovec požádal Rudé právo, aby otisklo jeho slova. Byla varováním před jakoukoliv nerozvážností.


Organizátoři protistátní akce nevzali na vědomí ani její zákaz, ani žádné jiné rozumné argumenty a pokusili se nepokoje vyvolat. Přivedli na Václavské náměstí i křiklouny a výtržníky, jejich hlas byl vydáván za veřejné mínění, za nesouhlas s politickou orientací našeho státu. Přišli i mnozí mladí lidé bez jakýchkoliv politických zkušeností, z nichž většina má o slovech, která opakují po organizátorech provokací o svobodě, o demokracii, apod. zcela abstraktní, naivní představy. Je to fakt, nad kterým by se mělo zamyslet mnoho dospělých - i rodičů, i vychovatelů, i učitelů aj.


Na demonstracích se objevili i školáci ve věku třináct, čtrnáct let. Jak někteří z nich prohlásili, přišli, protože prý je to "senzace" a bude "legrace".


Jenže organizátorům vůbec nešlo o legraci či o senzaci. To ostatně potvrzuje i ta skutečnost, že do Prahy "charta" soustředila i mnoho svých mimopražských stoupenců. Téměř 50 procent aktivních účastníků výtržností je mimopražských.


Již delší dobu se stále zřetelněji prokazuje, že protisocialistickým silám a jejich západním patronům jde o promyšlenou a záměrně vedenou konfrontaci s československým socialistickým státem, o pokus prosadit formu jakési opozice v socialistickém státě, postupně získat podíl na politické moci a poté i na rozhodování o samotném charakteru zřízení, na uskutečnění odvety za únor 1948.


V těchto dnech zaujala stanoviska k provokacím protisocialistických sil v Praze řada orgánů a organizací - ústřední výbor SSM, Čs. svaz protifašistických bojovníků, předsednictvo Pražské odborové rady a další, o nichž v tisku informujeme. Ve čtvrtek se ve všech obvodech našeho hlavního města uskutečnily aktivy Komunistické strany Československa. Z nich vzešel jednomyslný hlas - rázně skoncovat s antisocialistickými akcemi i s jejich organizátory.


Z našich továren, z mnoha pracovišť i míst naší vlasti docházejí státním orgánům, ústřednímu výboru Národní fronty i do redakce Rudého práva požadavky mnoha kolektivů: nedovolme nikomu, aby narušoval náš proces přestavby a demokratizace a zneužíval jej k protisocialistickým cílům.


Naše socialistická společnost, náš politický systém vytváří velký prostor pro široké demokratické uplatňování pluralismu zájmů a názorů všech sociálních vrstev i zájmových a politických skupin pracujících občanů. Socialistický pluralismus však nemá a nebude mít nic společného s vytvářením a působením protisocialistických politických struktur. Moc v této zemi patří pracujícímu člověku. Vybojoval si ji v těžkých zápasech a socialismus byla jeho volba.


Návrat k poměrům buržoazní republiky je pro naši společnost nepřijatelný. Je zcela vyloučen. Zdůrazněme to jednoznačně. Ať už se to komukoliv nelíbí.


Oprávněně v těchto dnech zní znovu hlas: Republiku si nikým rozvracet nedáme!


podepsán:
redakce RP
článek: Zasáhly pořádkové jednotky

PRAHA (Od našich zpravodajů) - Ve čtvrtek v 17 hodin došlo v horní části Václavského náměstí k dalšímu provokačnímu vystoupení. Asi dvoutisícový dav podněcovali organizátoři z tzv. nezávislých skupin k provolání hesel, jimiž se přihlašovali k protisocialistické činnosti čs. disidentů.


Účastníci demonstrace byli prostřednictvím megafonů několikrát upozorňováni, že shromáždění je nepovolené, a byli vyzýváni k jeho rozpuštění a k zachování veřejného pořádku. Část přítomných pak prostor opustila. Ostatní však začali skandovat hesla a dávali najevo, že odmítají respektovat orgány státní moci. Proto po opakovaných neúčinných výzvách zasáhly pořádkové jednotky, jejichž příslušníci při zákroku použili obušků. Jak jsme byli informováni, bylo předvedeno na místní oddělení Veřejné bezpečnosti několik desítek osob, které se na provokacích podílely nejaktivněji.


podepsán:
(pz, wt)související texty:

události 15. ledna

události 16. ledna

události 17. ledna

události 18. ledna

události 19. ledna


události 20. ledna

televizní zpravodajství

Televizní noviny podrobněji

deník Rudé Právo


události 21. ledna


Palachův týden

Palachův týden objektivem televizního zpravodajství

Palachův týden pohledem denního tisku


Sdělovací prostředky


Jan Palach

disent


petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: deník Rudé Právo (grafická úprava textu: Totalita.cz)

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.