www.TOTALITA.cz

rok 1989
Vysílání Čs. televize v roce 1989
TV pořad   Žháři (podrobněji)

Plameny v Kaučuku

Autoři pořadu předkládají záběry další hořící továrny z března 1988 a komentátor dodává: "Plameny vyšlehly v Kaučuku Kralupy nad Vltavou, přímá škoda dosáhla výše 19 milionů korun. Pachatelé byli postupně zadrženi. Kdo jsou a jaké měli cíle? Pro odpověď se musíme vrátit o několik let zpět."Vlkodlaci ve Štětí

V roce 1983 se, podle autorů pořadu, ve Štětí "zformovala profašisticky orientovaná skupina mladých lidí, říkali si wehrvolfové - vlkodlaci." Obrázky současného Štětí střídají archivní záběry spálenišť v Ústí nad Labem z roku 1945 a komentátor sděluje, že "jejich vzorem byly stejnojmenné teroristické bandy německých fašistů, které krátce po osvobození naší republiky prováděly záškodnickou činnost v západním pohraničí."


Staré záběry střídají novodobé: fotografie Adolfa Hitlera, dýka, hákový kříž, německá vojenská vyznamenání, helma, znak Wehrvolfů. Titulek informuje, že jde o "předměty zajištěné u členů skupiny".Cílem bylo škodit

"Pohrobci Wehrvolfů ze Štětí si kladli stejné cíle jako jejich předchůdci - poškozovat národní hospodářství, vyvolávat neklid mezi obyvatelstvem, ale i něco navíc: napomáhat k přípravě celospolečenské krize", praví komentátor. "Už v roce 1984 byli nejaktivnější z nich zadrženi a odsouzeni pro trestný čin podpory a propagace fašismu.


O jejich tehdejší činnosti svědčí i výpověď jednoho z nich." Kamera zabírá stránky z vyšetřovacího spisu a komentátor čte společně s námi: "Dále si každý musel sehnat zbraň a naučit se s ní zacházet, protože, kdyby došlo k převratu, nebo se u nás v Československu něco semlelo, abychom byli připraveni a mohli se přidat k těm, kteří převrat udělali."


Vyšetřovací spis na obrazovce střídá usnesení Okresního soudu v Litoměřicích: "Soud dospěl k závěru, že obvinění dosáhli už určitého stupně organizovanosti, vázali se různými dohodami ohledně svých setkání a dalších činností. Nelze proto podceňovat společenskou nebezpečnost jejich jednání."Mrtvý mladík

Komentář pokračuje: "první trest jim nestačil. Činnost znovu obnovili. Vedení skupiny vyžadovalo bezvýhradný souhlas členů se vším co skupina dělala". Střih. Detail podobenky mladého muže z občanského průkazu střídá odpudivý snímek obličeje zavražděného.


"To se stalo osudným jednomu z nich, který začal pochybovat", sděluje komentátor, "vedením skupiny byl odsouzen a zavražděn. Bylo mu sedmnáct let".


Následuje obrazově zdeformovaný záznam "orgánů SNB" s výpovědí jednoho z obžalovaných: "Já jsem ho varoval před tím, než se na něj přichystali a jsem ho varoval ať si dá pozor, ale neřekl jsem mu, že ho chtějí odrovnat".

A komentátor opakuje: "Slyšeli jste dobře. Já jsem ho varoval ať si dá pozor, ale neřekl jsem mu, že ho chtějí odrovnat." Fotografie již známého obličeje zavražděného mladíka se na obrazovce objevuje znovu.


V době vraždy, tzn. v roce 1985, podle autorů pořadu, "začala skupina připravovat konkrétní záškodnické akce. Z původně malé skupinky se stala organizovaná skupina sdružující několik desítek osob".Hovoří vyšetřovatel

Druhá část pořadu se odehrává v kanceláři SNB. Redaktoru Televizních novin na jeho otázky odpovídá náčelník odboru vyšetřování SNB Litoměřice mjr. Miloslav Novák. Ten sdělil, že kvůli požárům bylo "zadrženo a trestně stíháno více než 30 osob". Nejvíce jich bylo ve věku kolem 20 let, ostatní ve věku 25-30 let a několik osob ve věku 40 let.


Podle Nováka je spektrum sociálního složení stíhaných osob velmi široké: "od nevyučených pomocných dělníků po vysokoškoláka. Převažuje počet těch, v jejichž životě se projevily sklony k protispolečenské činnosti. Začíná to záškoláctvím, neukončením základní školní docházky, nevyučením.


Je zde výrazně deformovaný vztah k práci, k morálním hodnotám a ke společnosti vůbec. Výrazně se zde projevují sklony k požívání alkoholu, trávení volného času v restauracích, k fetování."Napojení na Chartu 77

Poté redaktor přichází s tvrzením, že "ve veřejnosti se objevily názory, že skupina byla někým přímo řízena", což náčelník Novák potvrzuje "vyšetřováním bylo prokázáno, že záškodnická činnost skupiny byla řízena lidmi, kteří vystupovali jako stoupenci Charty 77."


A autoři pořadu to dokazují videoukázkou z výslechu obviněných, kterou pořídily "orgány SNB", kde první obviněný nepřesvědčivě přiznává, že: "za celou [akcí] stála prostě jedna organizace, která se - její název je prostě Charta 77"


Další obviněný pak pevným hlasem odhaluje, že "[chartisté] byli si příliš jisti, tím že i když se to prozradí, že na ně nikdy nepadne jednak podezření a jednak o nich nikdo nikdy nebude mluvit, protože už samotné spojení lidí našeho typu s nimi to prostě - vypadá to nemožný pro ně i pro lidi normálně, protože Charta vlastně hlásá - tito muži, kteří se za Chartu schovávají hlásají úplně něco jiného, než ostatní smýšlí."


Major Novák uzavírá "organizátoři byli vzati do vazby a dalšími důkazy, především pak provedenými domovními prohlídkami, byly zjištěny takové materiály, které napojení osob na Chartu 77 potvrzují." Gong. Konec.související texty:

TV pořad   Žháři

TV pořad   Žháři - podrobněji

TV pořad   Říkají si nezávislí

TV pořad   Kamelot


Vysílání Čs. televize v roce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.