www.TOTALITA.cz

rok 1989
Sametová revoluce
situace v Československé televizi - uslyšíme pravdu z vysílání ČST?   (3.)

Vysílání Studia Kontakt 22. 11. 1989

Jedním z požadavků "Garáží" byly přímé přenosy z manifestací na Václavském náměstí, čemuž se vedení televize urputně bránilo. Pod tlakem mítinků v garážích přenosové techniky a po sérii vyjednávání s jejich zástupci, vedení nakonec připustilo vysílání živých vstupů v rámci pořadu Studio Kontakt ve středu 22. listopadu.


Na Václavské náměstí odjely dva přenosové vozy: jeden stál uprostřed náměstí a druhý u Domu potravin. Podle produkčního Zdeňka Maniše, který tehdejší přenos zajišťoval, byly zpočátku problémy s ministerstvem spojů, jež vyžadovalo příkaz "shora". Nakonec ale od něj upustilo a trasy byly propojeny.


"Protože přenosové vozy stály u sochy sv. Václava, muselo se retranslační zařízení postavit na střeše tehdejšího Domu potravin. Nedostali jsme však povolení ani od ředitele Domu potravin, ani od ředitele RAJ Praha 1, který nás dokonce s výhrůžkami vyhodil. Ve velké časové tísni jsme se dohodli s lidmi z kuchyně Domu potravin, kteří nám pomohli natáhnout kabely a nanosit zařízení přes jejich pracoviště na střechu", vzpomíná v Info Z. Maniš.Napětí před vysíláním

"Byl jsem jedním z redaktorů Studia Kontakt a 22. listopadu vyšlo vysílání na mě", říká redaktor Milan Vacek. "Mým hostem byl Jakub Bažant, který si měl povídat s nějakými sportovci. To jsme měli připraveno asi 14 dní předem, jenže od pondělí 20. listopadu jsme tušili, že budeme vysílat zřejmě něco jiného."


Zvukař Jiří Gasiorovič vzpomíná, že vyslanci Garáží se před začátkem vysílání dohadovali se zástupcem šéfredaktora Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež Karlem Hořicem na podobě pořadu. "Navrhovali jsme určitý dramaturgický plán s tím, že až budeme mít spojení, přepojíme na Václavské náměstí. Automaticky jsme předpokládali, že zástupci Garáží na vysílacím pracovišti zůstanou. Ale to se nelíbilo Hořicemu, kterému přišel na pomoc ředitel televizního studia Praha ing. Pružina. Ten rozhodl, že pokud zástupci Garáží neopustí pracoviště RK 9, odkud se vysílalo, tak vyhodí všechny, tedy i vysílací směnu. Naopak, pokud zástupci Garáží pracoviště opustí, ředitelství dodrží dohodu a signál z Václavského náměstí bude v Kontaktu odvysílán. Nato se režijní komplex vylidnil."


Situaci poté opět zkomplikoval K. Hořice, který oznámil, že v pořadu bude zreprízován Jakešův televizní projev z předešlého dne.


"Moderátorem pořadu měla být Marcela Augustová, která když slyšela, co Hořice chystá, tak se odmítla na vysílání podílet", vzpomíná M. Vacek. "Působila jsem jako externí moderátorka a na toto vysílání jsem přišla jako na kterékoliv jiné", dodává M. Augustová. "Až tady jsem zjistila, co se v televizi odehrává, a že došlo k určité dohodě, kterou Hořice porušil. Proto jsem řekla, že za těchto okolností moderovat nebudu a Hořice mě z RK 9 vyhodil".


"Zůstali jsme tam, tedy Jakub Bažant", vypočítává Vacek, "dále Líba Kotherová (dnes Šmuclerová), zvukař Jiří Gasiorovič, režisér Luboš Hoferik, dva technici, Karel Hořice a já."


"Byli jsme ponecháni vlastnímu osudu. Vůbec jsme neměli představu, co se bude na Václaváku dít, kdy do toho vstoupíme a co odvysíláme", podtrhuje J. Bažant.


"Pružina nám stále připomínal, že pokud pustíme něco proti straně, bude vysílání odpojeno a nahrazeno připraveným zábavným pořadem, ke kterému bylo údajně předtočeno i hlasatelské ohlášení. Dokonce telefonoval Václav Havel a ptal se, jestli bude manifestace vysílána. Nám však bylo jasné", říká M. Vacek, "že Havel neprojde. Na venkově nic nevěděli a my jsme si říkali, že když se našim prostřednictvím dozví alespoň něco, tak to bude dobře. Snažili jsme se ukázat, co se v Praze děje, ale přitom zůstat ve vysílání. Navíc, Pružina nám tvrdil, že mimo televizi existuje několik uzlů, kde může do vysílání vstoupit StB ", objasňuje tehdejší situaci. "Garáže se odpoledne rozešly, její zástupci byli z RK 9 vykázáni, a tak ve chvíli, kdy šlo do tuhého, jsme tam byli sami a nebylo síly, která by nás podpořila."


"Protože se Hořice horlivě nabízel, že místo Marcely Augustové bude klidně moderovat sám, začali jsme s Milanem přesvědčovat Líbu, aby moderovala ona, protože nám bylo jasné, kam by to Hořice směroval", říká Jakub Bažant. "Odmítala asi dvacet minut, protože si byla vědoma situace, ale nakonec svolila."Vysílání

"I přes značný chaos nakonec v 15.30 vyjela znělka Studia Kontakt. Protože jsme ještě neměli signál z Václaváku, tak nebylo co vysílat. Pustili jsme tedy všechny připravené písničky - některé i dvakrát. Kolem 16. hodiny jsme měli na monitorech záběry z Václaváku. Dostali jsme ale příkaz nevysílat všechno", vzpomíná M. Vacek.


Protože není k dispozici videozáznam tohoto vysílání, jedinou informací o podobě pořadu je Hlášení o vysílání, z nějž můžeme vyčíst, že během prvních sedmdesáti minut byly odvysílány čtyři většinou dvouminutové přímé vstupy: úvodní slovo redaktora Josefa Morávka, Hrabovského popis situace na Václavském náměstí, rozhovor redaktora Petra Uhlíka s pražskými herci.


Ve čtvrtém živém vstupu zpovídaný účastník manifestace pochválil politiku Pražského jara a živý vstup byl odstřižen a nahrazen videoklipem. "Přestože jsme se museli odstřihnout, nechal jsem do klipu alespoň vytažený zvuk z Václaváku, kde rozhovor pokračoval", dodává zvukař J. Gasiorovič.


Po chvíli se na televizní obrazovce objevila rozpačitá Libuše Kotherová se slovy: Slyšela jsem jenom první část odpovědi dotyčného, který odpovídal našemu reportérovi, ale musíme vám všem u obrazovek říci, že všichni pracovníci, kteří vysíláme, se s tímto stanoviskem neztotožňujeme. Proto prozatím přenos přerušujeme. Prozatím.


"Líbě to vysloveně nařídil Hořice. Během těch pár desítek sekund jsme řešili, zda má do toho jít," říká J. Bažant.


"Ještě než jsem odešla, tak mě Líba ujišťovala, že moderovat určitě nebude a že si to má Hořice dělat sám. Když jsem přišla domů, tak jsem si Kontakt pustila, protože mě zajímalo, jak to bude vypadat. A Líba to moderovala a dostala se do situace, do které se dostala", dodává M. Augustová.
Konec přímého přenosu

Po písničce následoval ještě jeden živý vstup, během kterého se na své vystoupení připravoval Václav Havel. "V té chvíli Hořice opět přikázal vstup odstřihnout a zařadit písničku. Využil jsem nastalého zmatku a Havlův projev jsem ve zvuku nechal, než na to asi po půlminutě Hořice přišel a nařídil mi dát to pryč. Pokusil jsem se o to ještě párkrát. Ne proto, že jsem byl v té chvíli hrdina, ale protože jsem cítil, že to musíme slyšet, že na to vlastně čekáme. Poté přímé přenosy skončily", vzpomíná zvukař J. Gasiorovič.


"Mezitím se tu zčistajasna objevili redaktor Martin Švehla, který tu neměl co pohledávat a režisér Antonín Vomáčka. Po jejich příchodu byly jednotlivé vstupy natáčeny na magnetický záznam. Švehla s Vomáčkou a Hořicem je pak kontrolovali a stříhali. Cenzurované materiály byly zařazovány do vysílání jako živé vstupy", vzpomíná Jakub Bažant.


"Do té doby jsme sice moc nemohli, ale nelhali jsme. Ale od této chvíle to byla hra na přímý přenos", říká Milan Vacek. "Když se k tomu začalo schylovat, ohradil jsem se. V ten moment mě Hořice vyhodil se slovy, že příští den už nemám chodit do práce. Šel jsem tedy domů, a protože jsem bydlel u tehdejšího Divadla S.K.Neumanna, napadlo mě, že půjdu lidem do divadla říci, jak se ten Kontakt vysílal. Herci mě pak naložili do auta a vozili po dalších pražských divadlech, kde jsem vyprávěl o situaci v televizi. Ptali se, jak nám mohou pomoci. Požádal jsem je, aby přišli příští den do Garáží a pomohli přesvědčit ještě váhající, aby zůstali na svých pracovištích i v době vysílání a hájili požadavky Garáží."související texty:

Role rozhlasu a televize

Situace v Československém rozhlase

Situace v Československé televizi

Uslyšíme pravdu z vysílání ČST? (1.)

Uslyšíme pravdu z vysílání ČST? (2.)

Uslyšíme pravdu z vysílání ČST? (3.)

Jak o situaci v ČST informovalo Rudé právo

Ohlasy ve Vnitrostranických informacích pro ÚV KSČ


Palachův týden

petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: materiál zveřejněný v interním bulletinu České televize č. 12/1999.

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.