www.TOTALITA.cz

čsl. společnost v letech 1945-1948
historické příčiny změn

  • určité zklamání národa z neschopnosti první republiky vyřešit sociální problémy,
  • rozčarování z přebujelého partajního systému,
  • zklamání západních mocností z období "Mnichova" a obava z jeho opakování.

Již na Jaltské konferenci prosadil Stalin i přes zjevný odpor Churchila rozdělení sféry vlivu v Evropě.


Západní mocnosti obávající se vojenské síly SSSR přistoupily na Stalinovy požadavky a tak prakticky obětovaly střední Evropu včetně Československa.

Hlavní příčinou poválečného vývoje v našem státě je tedy nové rozdělení světa a vliv Sovětského svazu.související texty:

Komunistická strana Československa

SSSR


úvodní strana části


autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.