www.TOTALITA.cz

50. léta
Sokolský slet 1948 očima Václava Kopeckého

Trapné a pobuřující provokace se však udály při pochodu sokolského průvodu na Staroměstském náměstí před tribunou, na níž byl president republiky soudruh Klement Gottwald, členové vlády, představitelé KSČ a druhých složek Národní fronty, při čemž sokolský průvod přijímal bratr Josef Truhlář, starosta Československé obce sokolské.


V průvodu sokolském pochodovaly a tribunu nadšeně zdravily mnohé oddíly Sokolů z různých žup, zvláště ze žup v průmyslových oblastech, neboť v sokolském průvodu byly již šiky sjednocené tělovýchovy, i příslušníci dřívější revoluční Federace proletářské tělovýchovy na čele s komunistickými funkcionáři Sokola.


Avšak ukázalo se, že některé oddíly Sokolů, pochodujících v průvodu, byly reakčními živly měšťáckých Sokolů předem zpracovány, aby před vládní tribunou na Staroměstském náměstí demonstrativně provokovaly. Provokovaly drze tak, že na povel "vpravo hleď" otočily hlavy naopak nalevo od vládní tribuny a vzápětí, když míjely vládní tribunu, začaly hromadně provolávat "ať žije president Beneš!", čímž provokativně naznačovaly vztek, že na vládní tribuně je president republiky soudruh Gottwald.

Pamatuji se, jak byl z těchto provokací zoufalý bratr Josef Truhlář, za nímž jsem na vládní tribuně stál. Snažil se na provokující Sokoly působit a volal na ně, aby hleděli vpravo a viděli jeho salutování na pozdrav. Bratr Josef Truhlář se marně namáhal. Provokující reakční Sokolové, jejichž smutnou hrdinkou byla náčelnice Provazníková, se svými provokacemi starali o to, aby vykopali hrob Československé obci sokolské, pod jejímž štítem se mělo celé naše tělovýchovné a sportovní hnutí sjednotit.


Vzpomeňme, jak byl všechen náš pracující lid pobouřen nad provokacemi reakčních Sokolů ve dnech všesokolského sletu. A náš lid byl současně rozhořčen i tím, že reakčním Sokolům přišli v jejich provokacích na pomoc i jugoslávští cvičenci, kteří přijeli do Prahy na slet v počtu několika tisíc a ve dnech všesokolského sletu rozdávali i různé provokační letáky, líčící tendenčně spor mezi Titovou Jugoslávií a druhými socialistickými zeměmi.


S pokusy reakčních Sokolů o provokace jsme měli pak ještě co dělat za pohřbu bývalého presidenta republiky dr. Beneše v září roku 1948.související texty:

Václav Kopecký

vzpomínky - XI. všesokolský slet - jeden z posledních svobodných projevů


50. léta - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 125

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.