www.TOTALITA.cz

50. léta
Srovnání represe s jinými zeměmi východního bloku

Snahy o srovnávání míry represe evropských zemí sovětského bloku narážejí na řadu obtíží. Okolnosti uchopení moci stejně jako politické a společenské podmínky se v jednotlivých zemích lišily.


Ve většině zemí sovětského bloku navazovaly poválečné události na komunistickou represi, takže represe proti nacistům a jejich pomocníkům se prolíná s počátky represe demokratů. Ne všude současný historický výzkum takové srovnání umožňuje. Ve všech zemích sovětského bloku došlo po Stalinově smrti k zmírnění represe.

Bulharsko

V Bulharsku se prolínala represe proti nacistům a jejich přisluhovačům s represí proti opozici. Období teroru, pronásledování opozičních politiků a kněží trvalo do roku 1953. V zemi byly tisíce politických vězňů, bylo vykonáno přes 200 trestů smrti. V Bulharsku existovaly pracovní tábory a proběhly i čistky v komunistické straně.východní Německo

V sovětské okupační zóně v Německu a v pozdější Německé demokratické republice rovněž zprvu splývali nacisté a demokraté věznění v táborech ovládaných sovětskou okupační správou v jednu masu. Z asi 200 tisíc vězňů asi třetina v táborech zemřela. V průběhu padesátých let věznila východoněmecká státní bezpečnost (STASI) asi 30 tisíc osob.


Represe v NDR probíhala po vlnách. První proběhla v letech 1952-1953 a lze ji charakterizovat jako hledání nepřátel, sabotérů a sionistů. Po povstání v červnu 1953 bylo v NDR uvězněno na 15 tisíc demonstrantů. Za celé období existence NDR bylo popraveno asi 50 lidí z politických důvodů. Čistky v komunistické straně nebyly masové a neměly za následek popravy.


Polsko

I v Polsku plynule navazovala doba vypořádání se s nacisty a kolaboranty v represi oponentů komunistů. V letech 1944-1956 bylo v Polsku vězněno asi 250 tisíc lidí. Asi 6000 osob zahynulo v boji proti polskému režimu, ale velmi těžké je rozplést kdo mezi nimi byli Němci, bandité a kdo členové protikomunistického odboje. Do roku 1953 zahynulo asi 20 tisíc vězňů. Od roku 1954 byl teror v Polsku výběrový, stoupal v době nepokojů a protirežimních vystoupení.Rumunsko

V Rumunsku bylo v letech 1948-1958 vězněno na 60 tisíc lidí z politických důvodů. Dalších dvacet tisíc lidí bylo drženo v pracovních táborech. Ve vězení zemřely čtyři tisíce lidí, 137 odsouzených bylo popraveno.Československo

V Československu bylo v období 1948-1960 vězněno z politických důvodů asi 130 tisíc lidí. Na 250 bylo z politických důvodů v tomto období popraveno. Asi 20 tisíc lidí prošlo v letech 1948-1953 dále tábory nucených prací. Míra represe v komunistickém Československu patřila v poměru k počtu obyvatel i v absolutních číslech k největším.související texty:

protirežimní vystoupení ve východním bloku

rozpory mezi Stalinem a Jugoslávií

politické procesy v Československu

seznam popravených


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.